Hvad er Trykværk til ark-offset?

8. oktober 2021 Slået fra Af Mikkel

Ark-offset er den trykmetode der kan gengive det mest detaljerede trykbillede, hvilket er medvirkende til at kunne fremstille tryksager af en høj trykkvalitet og samtidig til en rimelig pris, da trykmetoden i dag er 100% maskinproduktion.

Arkoffsetmaskinens trykværk består af: en pladecylinder, en gummidugscylinder, en modtrykscylinder, etfarveværk ogf et fugteværk.

I ark-offset trykkes der på løse papirark i formater fra 12 x 18 cm til 120 x 162 cm. Der trykkes på maskinermed ét trykværk som kun kan trykke en farve ad gangen og helt op til maskiner med 12 trykværker som kan trykke 12 farver (eller 6+6) i ét gennemløb. Der trykkes både på bestrøgne og ubestrøgne papirkvaliteter i gramvægte fra ca. 70 gram til 700 gram, i oplag på fra 500 trykark til 50.000 trykark, pr. pladesæt. Rasterfinheden i ark-offset kan gå op til 354 linier pr. cm i tøroffset og 120 linier pr. cm i litografisk offset.

Ark-offset er dermed den trykmetode der kan gengive det mest detaljerede trykbillede, hvilket er medvirkendetil at kunne fremstille tryksager af en høj trykkvalitet. Men de fleste opgaver bliver dog kun trykt i en rasterfinhed på 54-60 linier.

Trykmaskinernes hastighed oplyses fra maskinfabrikanterne til mellem 5.000 og 18.000 ark i timen. Men den faktiske trykhastighed er afhængig af papirkvaliteten og af det trykbillede der skal trykkes.

Hvis der skaltrykkes sort tekst på et stykke 100 gram offsetpapir kan maskinen køre hurtigere end hvis der skal trykkes kvalitetskrævende CMYK-sæt og fulddækkende tonplader på fx 200 gram papir. Man taler derfor om at maskinen kører X antal ark “på gulvet”, hvilket vil sige at når opgaven er færdigtrykt har det måske taget to timer at trykke 12.000 trykark svarende til “6.000 på gulvet”.