Hvad er Tryksagsomdeling?

15. november 2021 Slået fra Af Mikkel

Tryksagsomdeling – mere end blot at få en tryksag ind ad brevsprækken

Tryksagsomdeling omfatter i dag mange forskellige måder at få sit budskab ud på:

 • Pakketransport og -omdeling
 • Pakning
 • Reklamedistribution
 • Adressering
 • Databaseadministration
 • Falsning
 • Foliering
 • Forsendelser, adresseløse, pakning af
 • Iklæbning
 • Kampagnestyring
 • Kontraktdistribution
 • Lagerstyringer
 • Navnetiltrykning
 • Nummerering
 • Ordrehåndtering
 • Pakning, adresseløse forsendelser
 • Specialpakning
 • Transport, indland
 • Transport, udland

Tryksagsomdeling er din start på en dialog med en mulig kunde. Afsenderen har noget at tilbyde.

Er tilbuddet interessant, gi’r det respons. Men forudsætningen for respons er, at tilbuddet når helt ud til kunden.

Tryksagsomdeling sørger hver uge for, at millioner af tryksager når frem til de danske husstande flere gange om ugen, året rundt. Tryksagsomdeling er essentiel for en lang række af Danmarks ledende detail- og servicevirksomheder, bl.a. supermarkeder, byggemarkeder, radio/TV, tøj/mode- og hvidevarekæder. Tryksagsomdeling skal nå hele Danmark rundt, derfor betyder det noget for omdelingen af din tryksag, at din tryksagsomdeling bliver udført af firmaer med lokalkendte omdelere, som er en del af det lokale samfund. Tryksagsomdelerne skal kende hvert gade- og bynavn med hver eneste by i Danmark. Det er din garanti for, at din tryksag kommer helt frem til forbrugerne på deres bopæl. Herved opnås større fleksibilitet med hensyn til materialets form og omfang samt til geografisk område.

Tryksagsomdeling varetages af virksomheder, der ofte er ejet af distriktsaviser og dagblade. De har siden distriktsavisernes start for mange år siden stået for distributionen og har udviklet sig sammen med den stigende mængde af husstandsomdelte tryksager. Så de ved, hvor dine kunder bor. Tryksagsomdeling er især for virksomheder med et stort informations- og reklamebehov, der ofte vælger at få distribueret egne tryksager. Men alle virksomheder kan have brug for at få omdelt tryksager, også mange helt lokale butikker, hvor nogle få hundrede tryksager er en vigtig del af markedsføringen. Tryksagsomdeling skaber stor interesse hos modtagerne for de omdelte tryksager.

Tryksagsomdeling kan også tilpasses en række kundespecifikke distributionsformer udover omdeling af adresseløse tryksager og aviser. Denne distributionsform henvender sig til kunder, der ønsker omdeling af en adresseløs tryksag eller avis til samtlige husstande i et geografisk defineret område. Tryksagsomdeling kan være selektiv adresseløs reklameomdeling til grupper af husstande med en ensartet demografisk profil. Ved udvælgelse efter kriterier, som f.eks. køn, alder, boligforhold, indtægt og erhverv, interesser og købsaktivitet, kan du komme i kontakt med kunder i lige netop de geografiske områder, hvor koncentrationen af din målgruppe er størst.

Tryksagsomdeling i udvalgte områder giver dit budskab den størst mulige målrettethed

Samtidig begrænses kundernes tryk- og distributionsomkostninger Tryksagsomdeling kan målrettes via analyser af husstandskarakteristika i et givet område. Analyserne har til formål at øge udbyttet af kundens markedsføring og understøtter tillige den distributions-orienterede del af selskabet. Analyserne omfatter:

 • Kundeanalyser
 • Områdeanalyser
 • Kampagneanalyser

Målgruppe- og segmentanalyse foretages via edb-samkøring af databaser, oplysninger fra Danmarks Statistik samt eventuelt kundens egen kundedatabase. Tryksagsomdelingen foregår på baggrund af de analyser og følger den kortlagte profil på et givet kundesegment eller identificere et statistisk repræsentativt testområde, hvor kunden kan afprøve en salgsbrochures gennemslagskraft, før en større kampagne iværksættes.

Tryksagsomdeling kan gøre en forskel for din virksomhed

 • Synlighed i hele landet
 • Synlighed lokalt
 • Synlighed og genkendelse hos alle potentielle kunder
 • Synlighed og genkendelse hos særligt udvalgte kundesegmenter