Hvad er Svanemærket?

11. november 2021 Slået fra Af Mikkel

I 2003 gennemførte Miljømærkesekretariatet en informationskampagne for miljømærkede tryksager – den henvendte sig både til trykkerier og til indkøbere af tryksager. Selv om kampagnen ikke er helt ny er informationerne stadig meget relevante.

Hvert år dumper omkring to milliarder tryksager ind gennem de danske postkasser. Kun en ganske lille del af tryksagerne er mærket med det nordiske miljømærke Svanen. Og det er langt fra tilfredsstillende.

Mange af de tryksager, der produceres i dag, lever allerede op til kravene for at få miljømærket den nordiske Svane. Det er bare de færreste, der skilter med det. Ifølge en ny analyse er den væsentligste årsag til, at så få har Svanen på tryksagerne, at trykkeriernes kunder enten ikke ved, at man kan svanemærke tryksager, eller at de mangler information om, hvordan man bruger Svanen.

Hvordan og hvor henvender man sig som bruger, indkøber eller lignende, når man gerne ser sine reklamer eller ugeblade mere miljøvenlige? Du kan enten rette direkte henvendelse til det pågældende trykkeri og høre om muligheden for at svanemærke tryksagerne – og ellers kan du på siden ecolab.dk se alle de trykkerier, der kan miljømærke dine tryksager.

Nogle tror at svanemærkede tryksager er dyrere at producere end almindelige. Andre undgår Svanemærket fordi de forbinder det med groft og kedeligt genbrugspapir uden plads til farver og kreativitet.

De publikationer der er links til på ecolab.dk er et bevis på det modsatte. Det er tekster der i trykt form viser at design og kvalitet er helt i top. Og det er tekster der – når de trykkes med Svanemærket –  der kan produceres med størst mulig hensyntagen til miljøet. Trods et krævende design og trykkemetoder.

Hvorfor skal tryksager mærkes med Svanen?

Når en virksomhed vælger at lade en tryksag mærke med den nordiske Svane, har den på en enkel og troværdig måde signaleret, at virksomheden handler miljøbevidst.

Ved at vælge en svanemærket tryksag er man sikker på:

  • En lav udledning af forurenende stoffer til luft og vand
  • Et mindre og kontrolleret forbrug af kemikalier i produktionen
  • At papiret er fremstillet med lav miljøbelastning
  • At tryksagen er fremstillet med meget lidt papirspild
  • At tryksagen er let at genanvende.

Koster det ekstra?

Både og! Hos nogle trykkerier koster det ekstra og hos andre er prisen den samme! Fakta er at trykkeriet betaler 0,4% i afgift af salgsprisen på tryksagen. Det vil sige, at ved en ordre på 10.000 kr. betaler trykkeriet 40,- kr. i afgift til Miljømærkesekretariatet.

Sådan gør man

Spørg trykkeriet, om det kan levere svanemærkede tryksager. Eller se en komplet liste over trykkerier med Svanemærkelicens på ecolab.dk I bestillingen skal man huske at angive, at tryksagen skal svanemærkes. Det skyldes, at et trykkeri med licens til Svanemærket kan fremstille andre tryksager, der ikke lever op til kravene. Tryksager uden Svanelogo mister jo desuden sin signalværdi som det mest miljøvenlige valg!

En Svanemærket tryksag

  • viser omverdenen, at virksomheden tager ansvar for miljøet.
  • viser at forureningen forbundet med en tryksag er minimeret fra træ til tryksag.
  • går ikke på kompromis med kvalitet og design.