Hvad er Serigrafi?

13. juli 2021 Slået fra Af Mikkel

Serigrafi er en særbehandling indenfor tryk, der giver mulighed for et eksklusivt og unikt udseende, der kan modstå vind og vejr.

Serigrafi adskiller sig fra alle andre trykmetoder på mange områder: Serigrafi er den eneste trykmetode, som trykker igennem trykformen. I modsætning til andre trykmetoder som har særskilte anordninger til farvereservoir og farvefordeling, fungerer den serigrafiske trykform både som trykform, farvekasse og farveværk. Serigrafi har den fordel, at der kan trykkes med meget kraftigt farvelag, hvilket giver intense og dybe kulører, som er vejrbestandige.

Der kan desuden trykkes på næsten alle materialer: papir, pap, karton, glas, tekstil, træ, plast, metal, læder etc. Serigrafi betyder desværre også, at produktionshastigheden er meget langsom, hvorfor trykmetoden bedst egner sig til trykning af forholdsvis små oplag. Serigrafi har desuden svært at gengive små, fine detaljer i et trykbillede, hvilket også går ud over rasterfinheden. Men med et optimalt trykemne kan der trykkes i 54 l/cm. De mest typiske rasterfinheder ligger på mellem 9 l/cm – 34 l/cm.

Sådan foregår serigrafi

Trykformen til serigrafi består af tre dele:

 • en ramme
 • et væv
 • en stencil

Serigrafi-trykformen har to formål; at danne fundament for trykbilledet og at dossere korrekt farvemængde. En ramme af træ eller aluminium overtrækkes med et fintmasket væv (net), som limes fast på rammen. Dette gøres meget præcist, mekanisk med fx en pneumatisk strækker, så vævet sidder helt stramt og med ensartet spænding.

Lige som korrekt og ensartet opstrengning af en tennis- eller badmintonketsjer er vigtig for at forhindre rammen i at blive skæv er også vævspændingen i serigrafi af afgørende betydning. Vævet limes typisk på rammen med en epoxylim. Når vævet sidder korrekt på rammen kan det bruges mange gange. Trykbilledet skal nu overføres til vævet på rammen. Det skal gøres sådan, at de ikke-trykgivende områder lukker vævet, mens selve trykbilledet skal forblive åbent væv. På den måde kan serigrafifarven trænge igennem trykformen dér hvor der er åbent, hvilket vil sige i trykbilledet. En film (trykbilledet) bliver projekteret op på serigrafirammens stencil. dermed kan man fremstille et stort trykbillede med en ”lille” film.

Serigrafivævet er vævet af enkelttråde som væves sammen til en ensartet, stabil og fleksibel vævstruktur. Sidstnævnte er især vigtig for farveoverførslen. Nylon og polyester er de mest anvendte materialer til serigrafivæv. Nylon bruges hovedsageligt hvor pasning og præcision ikke er de vigtigste faktorer. Den er ekstrem holdbar og bruges meget til en-farvede sager i store oplag, fx til 3-D emner som med ujævne overflader. Polyester har samme strukturelle egenskaber som nylon men er mere stabilt, hvorfor polyesteren er mest brugt, hvor der kræves fin pasning i flerfarvetryk.

Vævet kan også være vævet af rustfrit stål. Men dette er fem gange så dyrt som polyester og bruges derfor kun følgende krav stilles: stencilholdbarhed, modstandsdygtig over for farvens opløsningsmidler, meget og tungt farvereservoir, ekstrem fin pasning og trykning af fine detaljer. Vævtyperne er betegnet ved trådantal (antal tråde pr. cm) og trådtykkelse. Valget af den korrekte vævtype til den enkelte ordretype er afhængig af hvor meget farveforbrug der er, trykbilledets detaljefinhed og stencilens holdbarhed. Vævtyper findes med et trådantal på 12-200 tråde pr cm. Som hovedregel kan man sige at jo færre tråde pr. cm. jo dårligere support for trykbilledet og jo kraftigere farvelag. Trådtykkelserne er afgørende for vævstyrken og dermed holdbarheden samt for farvelaget.

Trådtykkelserne findes i fire tykkelser:

 • S = Light grade thin = 50 – 70% åbning
 • M = Medium grade thick = 30 – 40% åbning
 • T = Thick grade = 35 – 40% åbning
 • HD = Heavy duty = 20 – 35% åbning

Her ses tre vævtyper med samme antal tråde pr. cm. Som det ses er trådtykkelsen afgørende for åbningen imellem trådende og dermed også for hvor meget farve der kan slippe igennem vævet.

Trådantal og trådtykkelse til forskellige produkter:

 • 34T – 49T Sportstasker, denim o.l.
 • 49T – 77T Textiler med grov og sugende overflade (fx T-shirts og flag)
 • 77T – 100T Plakater, salgsdisplays, flourosent og metalic farver, lakering.
 • 100T – 120T Halvtoneraster op til 26 l/cm, bog staver med fine streger, selvklæbende etiketter.
 • 130T – 165M Fine halvtoneraster op til 54 l/cm4-farve cmyk-seperation .

Trådende i serigrafivævet skal være monteret i en vinkel på 0° og 90° – i forhold til rammen. Ved rasterfinheder på mellem 20 og 40 l/cm gælder følgende rasterdrejninger: Ingen af CMYK-farverne må ligge i samme vinkel som vævtrådene, derfor skal der mindst være 7,5° drejning i forhold 0° eller 90°. Dette gælder for positive retvendte film. For rasterpunkter uden preferanceaksel skal rasterdrejningen for C,M & K være 30° i forhold til hinanden medY separeret 15° i forhold til en af de andre. For rasterpunkter med preferanceaksel skal rasterdrejningen for C, M & K være 60° i forhold til hinanden med Y separeret 15° i forhold til en af de andre.

Serigrafimaskiner

Serigrafi betjener sig af mange forskellige serigrafimaskintyper, hvilket er et tegn på at der trykkes på mange forskellige trykemner og at der derfor fremstilles mange forskellige produkttyper. I det efterfølgende skal blot nævnes de mest anvendte serigrafimaskintyper:

Flatbed-maskiner:

Ved disse maskiner ligger tryksubstratet fladt på et ”bord” under rammen. Substratet er typisk fastholdt ved hjælp af vakuum. Denne maskine er typisk beregnet til manuelt trykning. Rammen er spændt fast i bagkanten og vippes op, så tryksubstratet kan ilægges eller udtages. Trykning med denne metode kan foregå ved ca. 300 – 1.200 tryk i timen. Der findes en stort antal af maskinformater med dette princip, med rammestørrelser fra 39 x 51 cm til 2 x 3 meter. På maskiner med automatisk arkfødning er rammen helt fastspændt og hele rammen hæves vertikalt, når tryksubstratet skal ind og ud. Trykningen kan foregå ved ca. 1.000 – 2.000 tryk i timen og med rammer fra ca. 40 x 60 cm til 2 x 4 meter.

Cylindermaskiner:

Cylindermaskinerne trykker hurtigere (op til ca. 6.000 tryk i timen) og med mere præcis pasning. Rammestørrelser på ca. 55 x 75 cm til 1,2 x 1,6 meter. Dette princip anvendes også ved tryk på cylinderformede emner (fx flasker). Her er det trykemnet der er cylinderen.

Rotationsmaskiner:

Her er rammen ”rund” / hul og farven og raklen ligger inde i rammen. Der kan trykkes på endeløse baner, så disse maskiner anvendes typisk til trykning af store oplag af fx tekstiler, gulvbeklædning (fx linoleum) og vægbeklædning (fx tapeter)

Trykfarver i serigrafi

Da trykformen i serigrafi også fungerer som farveværk, er der mange måder at justere trykfarven på. Allerede ved valg af vævtype kan man vælge hvor meget farve der skal være mulighed for at trykke med. Men der er også mulighed for at justerer mængden af trykfarve eller farvelaget ved hjælp af raklen. Rakeltryk, rakelvinkel og rakelskarphed er også afgørende faktorer for den mængde farve der trykkes med.

Hvad kan serigrafi gøre for dig?

Et serigrafi tryk er medvirkende til at fremhæve det specielle ved netop dine produkter. Det er kun fantasien der sætter grænsen. Med serigrafi tryk kan du være sikker på at få kontorartikler eller markedsføringsmaterialer, som ingen anden.

Serigrafi tryk gør dine markedsføringsmaterialer, kontorartikler og tasker / emballager helt unikke. Med serigrafi tryk er det muligt at tiltrykke et flot layout. Derfor er serigrafi tryk meget brugt blandt alle løsninger indenfor ringbind, chartques og emballage til diverse mapper.