Hvad er retningslinier for Svanemærkelogoet?

4. august 2021 Slået fra Af Mikkel

Svanemærket er Nordisk Miljømærknings logo og er et registreret og beskyttet varemærke. Der er derfor regler for, hvordan det skal se ud på produktet, og hvordan det i øvrigt må anvendes. De følgende retningslinier tager udgangspunkt i:

 • Bekendtgørelsen om det europæiske og det nordiske miljømærke (bkg. nr.700 af 26/6/2001)
 • ”Regler for Nordisk Miljømærkning af produkter” (af 12/12/2001) og
 • Kriteriedokumentet for svanemærkede tryksager, version 3.1.

Generelle retningslinjer

Følgende retningslinjer gælder generelt for samtlige produktgrupper under Nordisk Miljømærkning:

 • Retten til at anvende Svanemærkelogoet opnås gennem et gyldigt licensbevis med tilhørende licensnummer.
 • Licenshaveren skal vise respekt for logoet som sådan. Dette indebærer: at logoet ikke må forvrænges, at andre billeder og logoer ikke må indgå i Svanemærkelogoet, at der ikke må skrives tekst henover eller på anden måde ændres i logoets udseende.
 • Sammen med Svanemærkelogoet skal der være et gyldigt licensnummer og evt. undertekst, som gør det muligt at identificere producenten og produkterne.
 • På produktet skal licensnummer og evt. undertekst altid angives sammen med logoet. Dog kan man i markedsførings- eller undervisningsmateriale udelade licensnummeret og evt. undertekst, hvis det er trykt et andet sted i materialet.
 • Licenshaver har altid ansvaret for, hvordan Svanemærkelogoet anvendes.

Svanemærkelogoets udformning

Nedenstående tekst opsummerer retningslinierne eller reglerne for udformningen af Svane-mærkelogoet. Der er bestemte krav til logoets farve, til Svanens baggrund og til teksten for licensnummer og den for tryksager obligatorisk undertekst:

Farve og baggrund

• Logoet skal være grønt og hvidt. Den grønne farve skal være efter farvekoden CMYK 4-farvekode: C=70, M=0, Y=56, K=6.

Standard: PMS 347c=NCS S 1565-G (blankt papir) eller PMS 347u=NCS S 2060-G (mat papir).

• Hvor grøn farve ikke kan anvendes kan logoet i stedet være sort og hvidt

• Logoet skal være trykt på hvid baggrund. Det accepteres, at logoet trykkes på lys, ufarvet eller ubleget baggrund, så selve Svanen har baggrundens farve.

Tekst og baggrund

 • Tekst skal følge mærkets form og være grøn eller sort med versaler, teksttypen Helvetica og bogstaver skal være lige og halvfede. Hvis tekstens baggrund er mørk, kan teksten være hvid.
 • Licensnummeret skal placeres horisontalt under mærket eller følge logoets runding på undersiden eller deles op i to dele på hver sin side af logoet.
 • Teksten, licensnummer og logoet skal være af en størrelse, så det samlet fremstår tydeligt og læsbart.
 • Den undertekst, som angiver produktgruppen, skal være Helvetica og med lige bogstaver.
 • Et mindre logo kan anvendes, såfremt teksten skrives i læsbar størrelse ved siden af mærket.

Supplerende tekster

Ved ”supplerende tekst til Svanemærkelogoet” forstås den tekst, som licenshaver, underleverandør eller andre ”ikke licenshavere” ønsker i tilknytning til logoet udover den obligatoriske undertekst ”Tryksag”(se overfor). En supplerende tekst kan f.eks. anvendes når en ”ikke licenshaver” ønsker at bekendtgøre sit bidrag til tryksagens fremstilling. Det kan også være, når der ønskes et markedsføringsbudskab i forbindelse med logoet.

Som udgangspunkt må licenshaver eller ”ikke licenshaver” altid nævne sit navn i forbindelse med logoet, så længe der ikke skabes tvivl om, hvem der har ansvaret for produktionen af tryksagen. Nedenstående tekstboks angiver nogle eksempler på, hvad man kan og ikke kan skrive i forbindelse med logoet:

En tryksag er fremstillet hos trykkeri A (licenshaver), men virksomhed B´s navn skal fremgå af tryksagen. Følgende eksempler må skrives (1) og følgende eksempler må ikke skrives (2):

1) Følgende må skrives:- Distribution: B- Grafisk tilrettelæggelse: B- Kreativ produktion: B- Lay out: B- Design: B- Tilrettelæggelse: B2) Følgende må ikke skrives:- Grafisk produktion: B- Teknisk produktion: B- Tryk: B- Produktion: B- Fremstilling: B- Totalproduktion: B

Markedsføring

Det er oplagt, at licenshaver eller kunden ønsker at få tilføjet et image-skabende budskab til Svanemærkelogoet. Det er dog vanskeligt at angive helt præcise retningslinier, som kan sikre en korrekt miljømarkedsføring. Med korrekt miljømakedsføring forstås, at denne overholder Bekendtgørelsen om det europæiske og nordiske miljømærke og Markedsføringsloven

Ifølge bekendtgørelsen kan Miljømærkesekretariatet inddrage licensen i de tilfælde, hvor licenshaver, registreringshaver eller produktet ikke opfylder kravene i det gældende kriteriedokument eller betingelserne for anvendelsen af miljømærket. Straffen kan også være bøde, f.eks. når Svanemærket anvendes forkert.

Forbrugerombudsmandens fortolkning af Markedsføringsloven er udgivet som en vejledning, der beskriver, hvordan det sikres at miljømarkedsføringen (f.eks. af miljømærker) overholder lovgivningen. Denne vejledning er et godt hjælpemiddel når man skal skrive sit markedsføringsmateriale. Bekendtgørelsen og Forbrugerombudsmandens vejledning kan downloades fra Miljømærkesekretariatets hjemmeside: www.ecolabel.dk