Hvad er PR?

5. november 2021 Slået fra Af Mikkel

PR betyder public relations, altså forhold til offentligheden.

PR-arbejdet skal sikre virksomheden og dens produkter et godt omdømme på kort og lang sigt.

Pressekontakt er en vigtig del af public relations arbejdet, men ikke altid den vigtigste og meget sjældent den eneste.

PR er en raffineret form for kommunikation, læs mere om kommunikation her, der dækker over kontakter til presse og offentlighed og kan være alt lige fra pressemeddelelser, pressehåndtering, til spin og direkte manipulation af den offentlige mening.

PR-rådgiveren arbejder typisk tæt sammen med virksomhedens ledelse, og det kræver stor fleksibilitet og strategisk overblik. Public relations rådgiveren kommer således ofte til at fungere som en enmandshær, som skal kunne lidt af det hele selv: Projektledelse, produktionsstyring, design mv.

Udover pressemateriale kan de fleste public relations bureauer også levere kommunikationsstrategier, analyser, årsrapporter, pjecer, blade til kunder og samarbejdspartnere samt webløsninger.

PR laves af PR-bureauer, af kommunikationsbureauer, reklamebureauer og journalister. Større firmaer, organisationer, institutioner eller offentlige instanser har selv PR-medarbejdere ansat, lige fra en enkelt på deltid til en hel hær.

”Sig hvad du gør – og gør hvad du siger”

Sådan kunne man betegne kernen i PR, for PR er en strategisk ledelsesfunktion, der skaber, udvikler og gennemfører politikker og programmer for at påvirke den offentlige mening om en ide, et produkt eller en organisation.

PR handler om omdømme opstået som et resultat af, hvad virksomheden gør og siger, men også af hvad andre mener om virksomheden.

Derfor skal PR yde opmærksomhed over for en virksomheds, organisations eller enkeltpersons ry med det formål at influere opinionen og påvirke mediebilledet, og være den planlagte og vedligeholdende bestræbelse på at etablere og opretholde goodwill og gensidig forståelse mellem virksomheden og dens interessenter.

Et godt omdømme opbygges ikke over en nat. Det må møjsommeligt plejes, og varetagelsen af en virksomheds omdømme må bygge på integritet og ærlighed. Forholdet er skrøbeligt, og troværdigheden hviler på en direkte forbindelse mellem ord, handling og realiteter.

Den positive spiral skabes, hvis et godt omdømme højner forventningerne til en virksomhed, et produkt eller en ydelse. Lever kvaliteten op til det forventede, øges omdømmet yderligere, og virksomheden oplever en målbar effekt.

Den planlagte, strukturerede og vedvarende PR kan derfor bidrage direkte til en virksomheds succes.

PR kræver noget

En PR-medarbejder skal have en god forståelse for moderne organisationer og kunne udtrykke sig præcist og nuanceret i skrift og tale. PR-medarbejderen skal kunne tænke langsigtet og strategisk og samtidig være meget resultatbevidst. Derudover skal PR-medarbejderen have en stærk tro på sig selv og sine egne ideer og evnen til at formidle denne tro videre til andre. Hvis du som kunde skal tro på historien, må PR-medarbejderen som minimum selv tro på den!

Uddannelsen betyder mere og mere for kvaliteten af PR

Tidligere var det næsten udelukkende folk med en journalistisk uddannelse, der arbejdede med public relations, men i dag er det mere varieret. På Roskilde Universitetscenter findes der en overbygningsuddannelse i public relations. Derudover er kandidatuddannelser i sprog og kommunikation et typisk adgangstegn til et public relations bureau – gerne suppleret med et eller flere erhvervsøkonomiske eller samfundsfaglige fag. Mange public relations bureauer specialiserer sig i en eller flere brancher, og her kan et særligt branchekendskab være en god adgangsbillet.

God PR er mere end guld værd

Dit offentlige image er hovedstolen, når du skal lave reklame og dermed synliggøre dig selv. Derfor er god PR mere værd end guld, for det tager kun få sekunder at ødelægge et navn i medierne, men lang tid at bygge et navn op som solidt, troværdigt og positivt.

Du får fuld valuta for pengene, hvad enten du ansætter en PR-chef, lejlighedsvis hyrer et PR-bureau til at løse virksomhedens PR-opgaver eller bare får skrevet en professionel pressemeddelelse.