Hvad er NCS Farver?

7. september 2021 Slået fra Af Mikkel

NCS står for Natural Color System.

Farveforskningen har fundet ste siden starten af 1600-tallet. A. S. Forsius (en svensk-finsk præst ! ) kom med de første udkast til NCS-systemet i bogen ‘Psysica’. NCS systemets udvikling startede i 1930’erne af den svenske forsker Tryggve Johannson og blev udviklet på baggrund af tusindvis af eksperimenter med menneskers farveoplevelser og farvekombinationer af ca 1500 farver. Først i 1964 tog udviklingen fart. Den svenske industri dannede Svensk Färgcentrum, der havde til formål at standardisere farverne. Det skulle gøres muligt at kommunikere virksomhederne imellem. Malermesterne gik også ind i arbejdet og efter længere tids samarbejde blev NCS-systemet standard i Sverige i 1979.

NCS er idag europas mest brugte farvekommunikationssystem og bruges også i asien og USA.

NCS bruges af stort set alle der har med farver at gøre – indenfor tekstil, grafisk produktion, plastproduction, dagligvarer osv.

De seks elementærfarver NCS farvebetegnelse

NCS NATURAL COLOR SYSTEM er et logisk farvesystem som bygger på den måde hvorpå mennesket opfatter farver. Med NCS kan alle tænkelige farver beskrives og tildeles en entydig NCS betegnelse.

De seks rene farver som er grundlaget for menneskets indbyggede formåen til at beskrive forskellige farver er:
hvid W, sort S, gul Y, rød R, blå B og grøn G. De seks elementærfarver.

Gråskala

Gråskalaen ligger midt i farvekroppen og blandes af de 2 ukulørte elementærfarver hvid (W) og sort (S).
Udover hvid og sort består gråskalaen af 9 grå farver, med samme (synsmæssigt) procentvise spring.
00   =   0 % sort (ren hvid)
20   = 20 % sort og 80 % hvid synsmæssigt
70   = 70 % sort og 30 % hvid synsmæssigt
100 = 100 % sort (ren sort)

I NCS betegnelsen 2030-Y90R betyder 2030 nuancen, dvs. graden af slægtskab med sort S og maksimalkuløren C.
I dette tilfælde 20% sorthed og 30% kulørthed.

Kulørtonen Y90R angiver forholdet i procent mellem to kulørte elementærfarver, her Y og R.

Y90R betyder gul (Y) med 90% rødlighed (R).

Rene grå farver mangler kulør og betegnes kun med nyancebetegnelsen efterfulgt af -N for neutral. 0500-N er hvid og efterfølges af 1000-N, 1500-N, 2000-N etc. op til 9000-N som er sort.

S foran den samlede NCS betegnelse
(S 2030-Y90R) betyder at farven er fra Second edition, der udkom i 1995.

NCS farvekrop

I denne tredimensionelle NCS farvemodel er alle tænkelige farver definerede og præciserede med en speciel NCS betegnelse. Denne “farvekrop” deles i to todimensionelle modeller – NCS farvecirkel og NCS farvetriangel.

Farvecirklen

Farvecirklen viser farvekroppen ovenfra. Y, R, B og G er placeret i cirklens periferi, og W og S i farvecirklens centrum.
Farvecirklen indeholder maximalfarverne, og af hensyn til overskeligheden nøjes NCS med max. 40 maximalfarver. Disse farver er ordnet i et system, så de 4 kulørte elementærfarver deler cirklen i 4 kvadranter:

Y øverst = 100 % gul
R til højre = 100 % rød
B nederst = 100 % blå
G til højre = 100 % grøn

Udover disse 4 farver, er der 36 kulørtoner, der fremkommer ved at blande elementærfarverne indbyrdes:

– mellem Y og R ligger der 9 kulørtoner med samme synsmæssige afstand
– mellem R og B ligger der 9 kulørtoner med samme synsmæssige afstand
– mellem B og G ligger der 9 kulørtoner med samme synsmæssige afstand
– mellem G og Y ligger der 9 kulørtoner med samme synsmæssige afstand

Altså ialt 40 maximalfarver i farvecirklen med samme synsmæssige afstand.

Farverne betegnes således:

Y                  = 100 % gul
Y 10 R         =   90 % gul med 10 % rød synsmæssigt
Y70R           =   30 % gul med 70 % rød synsmæssigt

farvetriangel

Farverne inde i trekanten er blandet af en kulørtone (C) + sort (S) + hvid (W).
Alle nuancer i én trekant har samme kulørtone.

To af siderne er hver inddelt i 10 trin (hvert trin svarer til 10 %)
– den lodrette  = gråskalaen, med hvid øverst og sort nederst
– den nederste = sortrenlinien, med sort til venstre og ren kulør til højre

Nuancebetegnelse

Ved hjælp af NCS-farveatlas kan en hvilken som helst nuance gives en betegnelse.
Man læser efter følgende fremgangsmåde:

1.        Farvens sorthed i % aflæses på linien W-S
2.        Farvens kulørthed i % aflæses på linien C-S
3.        Farvens placering på farvecirklen

Ved at lægge farvens indhold af sort og kulør sammen og trække resultatet fra 100 %, fremkommer farvens indhold i hvidt.

2060 R40B
20 % sort + 60 % kulør (her farven R40B) = 80 %     Altså 20 % hvidt