Hvad er Mutimedieproduktion?

15. juni 2021 Slået fra Af Mikkel

Multimedieproduktion er der mange, der kan lave – i hvert fald er der mange, der udbyder det. Måske fordi multimedieproduktion kan være mange forskellige ting, men i grundsubstansen betyder multimedieproduktion, at flere medier spiller sammen for at beskrive eller præsentere et tema eller et emne. Multimedieproduktion taler til alle sanserne og betjener sig af lyd, lys, billede, interaktivitet og 3D, ofte i ukonventionelle formater.

Multimedieproduktion kendetegnes særligt ved at være fortællende på mange planer og via mange forskellige teknikker og formater. Multimedieproduktion stiller derfor krav til, at både indhold og funktionalitet skal håndteres samtidigt og i samklang.

Multimedieproduktion kræver forskelligt udstyr alt efter hvor omfattende, multimedieproduktionen skal være, men basis er optage-, afspilnings- og redigeringsudstyr inden for lyd, lys og billeder.

Multimedieproduktion griber om sig, og behovet for nye metoder til produktion af narrative multimediesystemer stiger i takt dermed. Multimedieproduktion fordrer metoder, der overstiger de i forvejen kendte metoder fra den traditionelle software- og medieindustri. I softwareindustrien er metoderne specielt egnet til at løse problemer vedr. håndtering af funktionalitet, og i medieindustrien er metoderne specielt egnede til at løse problemer vedrørende indhold. Et særligt kendetegn for den narrative multimedieindustri i forhold til både den traditionelle software- og medieindustri er, at både indhold og funktionalitet skal håndteres samtidigt. Når indhold og funktionalitet konvergerer i produktionsprocessen, konvergerer problemer, metoderne fra software- og medieindustrien håndterer, også, hvilket resulterer i nye og særlige problemer. Multimedieproduktion arbejder konstant på kanten af, hvad man hidtil har set og sætter dermed nye standarder for, hvad multimedieproduktion kan være.

Hvad kan jeg bruge multimedieproduktion til?

Multimedieproduktion kan mange gange sætte prikken over i’et i en omfattende produktpræsentation, og være det, dine kunder eller samarbejdspartnere senere husker præsentationen på.

Multimedieproduktion af reklamemateriale eller produktpræsentation som cd-rom eller anden multimediepræsentation – fra idé til færdigt produkt, giver dig uanede muligheder for at præsentere dit brand. Også videoproduktion, 3D-visualiseringer eller streamimg indgår som visualiserende elementer i multimedieproduktion.

Multimedieproduktion ligner filmproduktion, men her har systemudviklerne instruktørens rolle. De skal som ved traditionel systemudvikling foretage en grundig analyse. Designfasen derimod er i højere grad blevet til udfærdigelsen af et fuldstændigt manuskript over det faglige, brug af medier, navigering, osv. Derudover skal der laves drejebøger for de enkelte medier – video, speak, animation, etc. Det kræver først og fremmest (og som det altid har gjort) en høj grad af forståelse for selve målgruppen og formålet, men derudover også mediekendskab, der sammen med systematik og struktur skal kombineres med en masse kreativitet.

Multimedieproduktion betjener sig af de mange nye og spændende tekniker og medier, der skal overvejes og inddrages de rigtige steder. Herved involveres mennesker med professionelle færdigheder som grafik, lyd, animation, video, tegninger, stilbilleder, programmører, etc. I forhold til traditionel systemudvikling er det denne jonglering med de mange medier og dermed også de mange typer af mennesker, med deres vidt forskellige baggrunde, der tilføjer multimedieproduktion en ny og udfordrende dimension.