Hvad er Limbinding?

10. juni 2021 Slået fra Af Mikkel

Limbinding er en indbindingsmetode, hvor arkene i en publikation renskæres og limes i bagkanten uden hæftning. I forbindelse med limbinding kan der lægges omslag på arkene. Limbinding er en form for bogbinding.

Nogle kataloger og bøger egner sig bedst til hæftning, andre til limbinding og til andet brug er det bedst med isætning af ringe. Desuden er der mulighed for trådbinding, som er en lidt dyrere løsning.

Limning er en af de arbejdsprocesser, der foregår i efterbehandlingeni forbindelse med limbinding. Hvilken lim, der bruges, afhænger dels af kravene til holdbarheden og dels af tryksagens sideantal.

Hvor bruges limbinding?

For tryksager som bøger, kataloger og manualer er limbinding den mest anvendte type af binding. Limbinding kan enten foretages på trykkeriet eller på bogbinderier.

Forskellige former for limbinding

Klæbebindingsmetode / fræset bog

Anvendes ofte til tryksager, der kommer fra rotationsoffset og til coated papir. Ved den såkaldte klæbebindingsmetode afskæres arkene i ryggen, således at bogen består af løse blade. Arkene gøres ru i ryggen (fræses) og limes sammen i en klæbebindingsmaskine. Metoden anvendes f.eks. til fremstilling af billigbøger, visse magasiner, telefonbøger o.l. Mest almindeligt er det at anvende hotmelt lim. Ofte anvendes dog flere limtyper for at øge holdbarheden. I disse tilfælde anvendes en dispersionslim til sammenlimning af ryggen. Denne anvendes i et meget tyndt lag (ca. 0,1mm), som tørres ved belysning med UV-stråler. Derefter lægges et lag med hotmelt lim ovenpå, hvorefter omslaget limes på.

Garnhæftning

Garnhæftning er en anden type af binding, og er den mest anvendte type til bøger med hårdt papomslag. Det er den mest holdbare limbinding og bruges derfor ofte til skolebøger (hvor der er krav til, at disse skal holde i mindst 5 år). Bøger hæftes normalt i trådhæftemaskiner, hvor hørtråde syes ind i hvert ark, hvorefter de samles til en færdig bogblok. Bøger kan enten indbindes manuelt eller på en maskine. Ved garnhæftning benyttes hotmelt lime /38/.

Fadensiegel

Er en speciel type af garnhæftning. Metoden er næsten ligeså god som garnhæftning og noget bedre end en fræset bog. Bindingen bruges ofte til årsberetninger og billige skolebøger (som ikke skal holde så længe). Selve garnhæftningen foregår ved, at der “skydes” et antal tråde ind i ryggen på arket. Tråd-enderne brændes fast på ark-ryggen og derefter falses det en sidste gang. Arkene limes sluttelig på et omslag. Der anvendes hotmelt lim

Stansperforeret / perfo-binding eller flexbinding

Anvendes ofte til bøger, hvor man ikke vil ofre en garnhæftning eller en fadensiegel. Metoden er mere holdbar end en fræset bog. Teknisk set foregår limbindingen ved, at falsede ark perforeres i falsningen. Der fremkommer herved nogle udstansede huller, som limen kan løbe ned i og sluttelig sammenlimes med et omslag. Ved denne bindingstype anvendes hotmelt lime /38/.

Limtyper

Der er ikke tale om, at hotmelt lim kan erstattes af dispersionslim i de tre sidstnævnte limbindingsmetoder. Dette skyldes, at en dispersionslim vil løbe ned mellem garnhæftningerne eller ned i perforeringerne og således skabe en ujævn limning.

Ofte bruges flere lime i samme tryksag. Til indbinding af bøger bruges f.eks. 3 limtyper fordelt på de processer, der omfatter ryglimning, limning af det stive bind og samling af de to dele.

Hvorfor bruge limbinding?

Limbinding er den mest udbredte måde at få bøger og tryksager til at hænge sammen på, og limbinding er billigere en bogbinding. Limbinding er en industrialiseret form for bogbinding, der foregår i hånden, og derfor er væsentligt dyrere.