Hvad er Lakering?

29. august 2021 Slået fra Af Mikkel

Lakering er en overfladebehandling af grafiske produkter.

Lakering foregår på f eks bogomslag, magasinomslag, eksklusive tryksager osv.

Den billigste form for lakering foregår i en arkoffsetmaskine.

Tryklakken er en farveløs og glansfuld trykfarve, der påføres med en offsetplade fremstillet til formålet. Man kan således bestemme, at visse arealer, f.eks. limflader og arkkanter, ikke skal lakeres. Tryklak kan kun påføres i lagtykkelser, der ikke væsentligt overskrider det normale farvelag i offset (1-2 mikron) og både den opnåelige glans og beskyttelse er begrænset. Endvidere er lakeringsprocessen ikke altid let at foretage, da tørringen af tryklakken foregår ved oxidation og således tager adskillige timer. Tryklakering foretages også i andre trykmetoder end offset. I både flexografi og dybtryk lakeres på trykpressen, og serigrafi anvendes også til lakering, f.eks. med UV-tørrende lak.

Lak er lækkert

Ved prestigebetonede tryksager gøres det ofte dels for at forøge glansen i farverne, dels for at beskytte overfladen. Allerede ved processerne i bogbinderiet løber man nemlig en risiko for, at det ubeskyttede tryk ridses. Også den færdige tryksag vil være uhyre følsom for fingeraftryk, især i store dækkede, blanke flader. Under brugen vil mange ubeskyttede tryksager desværre let blive slidt, så trykket skades. Dette gælder især mange emballager, der allerede under transporten kommer ud for slidpåvirkning. Ligeledes vil bogomslag eller omslag til hæfter blive slidt under brugen. I visse tilfælde anvendes trykfarver, der kan give afsmitning under en eller anden form.

Lak holder på guldet

Karakteristisk på chokoladeemballage, tobaksemballage eller vinetiketter er guldbronzering, der i sin fornemste form, støvebronzering, giver dårlig binding af de ret grove bronzekorn og dermed forurening af ubetrykte arealer på arket, eller udtværing af guldbronzen. Her vil en lakering kunne binde bronzepulveret på overfladen. Der anvendes også bestemte staffagefarver, som kun kan opnås ved yderst kraftig pigmenterede trykfarver, med stor farvekraft. Disse kan let give anledning til afsmitning ved gnidning, selvom der fra farvefabrikkernes side er gjort meget for at forbedre farvernes gnidefasthed, en farveegenskab der afhænger af papirets eller kartonens tryktekniske egenskaber, f.eks. overfladens ruhed og indsugningsevne. Også her kan lakering komme på tale.

Lakværk

På moderne trykmaskiner kan maskinen være udstyret med et specielt lakværk, hvor UV-lak eller vandlak (dispersionslak) kan anvendes, afhængig af trykmaskinens tørresektion. Vandlak påført fra et separat lakværk fordrer en tørresektion i udlægget. Lakværket kan påføre en tykkere lakfilm end ved lakering med tryklak og det stiller særlige krav til tørresystemet.

Tørresystemet kan være sammensat af IR-tørring, varm blæseluft, samt udsugning til bortskaffelse af det fordampede vand. UV-lak påført fra et separat lakværk fordrer ligeledes en tørresektion i udlægget. Tørresystemet består af UV-lamper, samt blæseluft og udsugning til bortskaffelse af den ozon der udvikles ved processen. Når UV-lak og vandlak påføres fra et lakværk, er det en gummidug der “indfarver” trykarket. Gummidugen pakkes op med et såkaldt formatark, der er lidt mindre end det ark der trykkes på. På den måde friholdes en margen på ca. 5 mm. rundt i arkkanten for lak, hvilket modvirker tendens til sammenbrænding i udlægget.

Partiel lakering kan laves på 2 måder i lakværket. Enten med en flexokliché f.eks. en Cyrel plade eller ved hjælp af en speciel gummidug, i hvilken man kan udskære og fjerne de felter, der skal friholdes for lak. En Cyrel plade belyses med negative sidefilm monteret op på en klarfolie (formmontagen). I en rundbelyser kan Cyrelpladen belyses med film der ikke er krympet.

Flere typer lakering

Off-line lakering

Med særlige lakermaskiner kan der foretages off-line lakering af papir og karton. Her anvendes lakker af forskellig type, og det er karakteristisk, at man er i stand til at påføre langt større lag lak end ved maskinlakering. Der opnås derfor betydeligt større glans og bedre beskyttelse af trykket.

UV-lakering.

Blank UV-lak ses ofte på postkort, bog- og magasinomslag, samt andre tryksager, der umiddelbart skal fange beskueren.

UV-lakering kan også udføres som mat-lak, der giver overfladen en diffus glød.

Nogle UV-lakker er også godkendt til svanemærkede tryksager, så her sætter kun fantasien grænser for, hvad man kan lakere på.

Laktyper

Der findes tre typer lak (Tryklak, Vandlak og UV-lak) Disse laktyper kan trykkes i syv varianter, (Mat tryklak, Neutral tryklak, Blank tryklak, Mat vandlak, Blank vandlak, Mat UV-lak, Blank UV-lak).

Disse lakker kan også defineres som værende enten en beskyttelseslak eller en effektlak. Hvis man blot ønsker sit trykark beskyttet, skal man bruge en af tryklakkerne. Hvis man også ønsker en synlig og følbar effekt, skal man enten benytte vandlak eller UV-lak.

Den matte vandlak giver fx en meget behagelig silkeblød overflade som minder til forveksling om mat kachering (se senere).

Blank UV-lak er den lak der beskytter bedst og den lak der giver den mest synlige effekt, da tryksagen bliver fuldstændig spejlblank. Det skal dog understreges, at UV-lak kun kan benyttes in-line, hvis hele trykmaskinen er en såkaldt UV-maskine. Det vil sige, at både trykfarver og lak skal være specielle UV-farver og at der skal være installeret UV-tørring in-line.

I mange tilfælde vælger trykkeriet selv at trykke tryklak på ordren, for at kunne videreforarbejde trykarket hurtigere i bogbinderiet. Der vil nemlig ikke forekomme synlig afsmitning, hvis der er lak på hele trykarket og bogbinderen kan derfor tage fat på det, inden det er helt tørt. Men for det første har kunden ikke bestilt lak og er derfor i sin gode ret til at kassere oplaget og for det andet vil lakken jo skjule papirets egenskaber fuldstændig. Så hvis kunden oven i købet har valgt en bestemt papirkvalitet som han er særlig glad for, vil han med stor sandsynlighed blive skuffet/gal hvis trykkeriet har „skjult“ papiret med lak.

Hvorfor vælge lakering?

Først og fremmeste fordi det ser hamrende eksklusivt ud, og springer lige i øjnene på dine kunder.

Hvis din trygsag er din hjertesag, så giv den en gang lak. Lakering betyder også, at tryksagen gemmes, genanvendes og ikke bare glider ud i glemslen.