Hvad er Internet-udbydere?

29. november 2021 Slået fra Af Mikkel

Internet-udbydere er de firmaer, der udbyder den service, der forbinder dig med intenettet.

De fysiske netværksforbindelser på nettet ejes og drives oftest af tele-selskaber. De logiske netværksforbindelser og routere ejes og drives oftest af internet-udbydere. Begrebet ‘internet-udbyder’ (omtales ofte ISP = Internet Service Provider) dækker over et virvar af ‘operatører’, der spænder fra internationale koncerner, teleselskaber, offentlige institutioner, konsortier og universiteter og ned til mindre IT-virksomheder og små web-bureauer, der er vært for web-information fra ‘lejere’, eller som reklamerer for egne produkter og tjenester.

En virksomhed, organisation eller privat bruger tilslutter sig internettet ved at erhverve et opkoblings-abonnement hos en internet-leverandør. Opkobling til internet-leverandøren, og dermed til det globale internet, sker via en teleforbindelse, som for eksempel kan være enten en opkalds-forbindelse (almindelig telefoni, ISDN eller ADSL), en fast teleforbindelse eller tilslutning til et datanet via satellit, radiokædeforbindelse eller lignende Betaling for brugen af internettet sker typisk alene ved betaling af dels teleomkostningen for denne (lokale) forbindelse til internet-leverandøren og dels abonnementsafgiften til internet-leverandøren for adgangs- og brugsretten til internettet via denne forbindelse.

Infrastrukturen i det globale internet hviler på de tusindvis af transmissions-forbindelser med videre, som internet-udbyderne – bilateralt eller multilateralt – har etableret imellem sig for at opnå gode nationale og internationale forbindelser i internet. Der er ingen central koordinering eller styring af, hvem der etablerer forbindelser med hvem, og der er heller ikke en entydig fysisk kerne i infrastrukturen. Forbindelserne etableres på initiativ af og betales af de involverede parter.

Når der i her tales om “internet-udbydere”, for eksempel i forbindelse med spørgsmålet om disses mulighed for at overvåge brugerens e-post-korrespondance, sigter dette begreb altså ikke alene på virksomheder, der sælger internet-abonnementer til enkeltpersoner med videre, men også på de virksomheder, der selv er tilsluttet internettet med en e-post-server, hvortil og -fra medarbejdere kan kommunikere på internet. At begrebet “internet-leverandør” dermed omfatter meget andet end virksomheder, der markedsfører internet-adgang overfor deres kunder, har stor retspolitisk betydning. Det er vanskeligt at indføre regler (for eksempel om sikkerhed), der skal være gældende for alle “internet-leverandører”, når man har at gøre med en så ubestemt kreds af aktører.

Af samme grund er markedet for internet-udbydere ganske uhomogent. Der findes ingen særlige branchestandarder, der forpligter internet-udbyderne til at overholde bestemte niveauer for sikkerhed, adgang, service og lignende, og det opfattes generelt som en styrke ved internet, at denne del af teleområdet ikke er genstand for den tætte lovregulering, der kendes fra andre dele af området. Flere lande har dog indført visse regler for logning af datatrafik med videre. I Danmark er internet-udbyderne således omfattet af telelovgivningen. Af samme grund kan det formentlig lægges til grund, at sikkerheden hos de enkelte internet-udbydere på globalt plan er meget svingende og svært gennemskuelig for den enkelte bruger.

Fire hovedkategorier:

Der findes groft sagt fire typer af måder, man kan komme på internettet på.

De største danske internetudbydere er TDC, Telia, Cybercity og Tele 2, der tilbyder forskellige former for internet, men de fordrer alle, at du har en fastnetstelefonforbindelse.

Så er der kabel-internet, hvor internettet populært sagt kommer ud af antennestikket.

Trådløse udbydere, der leverer internetforbindelser til dig udenom både telefon- og antennestik.

Og endeligt er der fibernet, hvor nettet kommer igennem fiberkabler. Denne type er den som tilbyder de højeste hastigheder, og det er stadig ikke udbredt til hele Danmark, men nettet bliver løbende udvidet, så flere får muligheden for at komme på.

Det skal du kigge efter, når du vælger internetudbyder:

Hvem du skal vælge, afhænger af hvad du har brug for, hvor du bor og hvor meget du har brug for. På telestyrelsens hjemmeside kan du sammenligne de forskellige typer af internetforbindelser og udbydere. Dit internet bliver ofte billigere, hvis du kombinerer det med fastnetstelefoni hos den samme udbyder.