Hvad er HTML Farver?

14. september 2021 Slået fra Af Mikkel

HTML-farver er de farver, der angives med en sekscifret hexadecimal kode i HTML. Web-sikre farver er de farver, der med sikkerhed kan gengives i de forskellige browsere.

Paletten er simpelt opbygget. Der er tre farvekanaler: Rød, grøn og blå, Hver af disse går fra 0-255, på almindeligt hardware anno 2006. Deles dette interval op i lige store dele, er en mulig opsplitning ved 0, 51, 102, 153, 204 og 255. Med hexadecimal skrivning bliver det 00, 33, 66, 99, CC og FF. Tages samtlige kombinationer af disse værdier er resultatet 6*6*6 = 216 farver.

Dette er ikke en optimal udnyttelse af farverne på en computer der kan vise 256 farver, men da nogen af de 256 farver anvendes til visning af vinduer, knapper o.l er det et brugbart kompromis.

I praksis gemmes billeder med de 216 farver enten som GIF eller PNG. Det tredje udbredte grafikformat på WWW, JPEG, er tabsgivende og garanterer ikke uændrede farver.

Dette er de HTML-farver, som kan gengives på en computer med 256 farvers skærm.

De 216 farver havde en vis betydning i slutning af 1990-erne, men i takt med udbredelsen af bedre grafikkort er de blevet mindre vigtige.

HTML TrueColor oversigt

Tegnet # betyder at de følgende tal er hexadecimaler.
De 2 første tal er mængden af rød.
Tal 3 og 4 er mængden af grøn.
Tal 5 og 6 er mængden af blå.

Eks. #FF0000 = 100% rød

Eftersom der er to hexadecimale tegn for hver farve kan der defineres 256 gradueringer for hver grundfarve. Dette giver en total på 256*256*256 = 16,777,216 forskellige farvekombinationer.