Hvad er Heliografik?

25. juni 2021 Slået fra Af Mikkel

”Direkte kopi” var tidligere navnet på den grafiske metode, der i dag som oftest betegnes heliografik. Det er en variant af off-set trykket og bygger altså også på litografiske principper.

Heliografik er således beslægtet med avistryk.

Heliografik er en kunstnerisk grafisk udtryksmetode, der er forholdsvist udbredt i dag.

Heliografik er udviklet af kunstneren Ib Spang Olsen, med den hensigt at mindske afstanden mellem kunstnerens håndarbejde og det grafiske produkt, der i kæmpeoplag kan spyes ud af en moderne trykmaskine.

Heliografik betegner et bud på, hvordan man kan gøre det moderne maskineri til kunstnerens værktøj i stedet for at sky den moderne teknik i angst for, at kunsten skal forsvinde sammen med håndarbejdet. Heliografik er således symbolet på, hvordan den moderne kunstner integrerer nye arbejdsmetoder og dermed synkroniserer sit eget forløb med tidens.

I heliografikken undgår man den type reproduktion, der betjener sig af raster. Metoden består i, at kunstneren tegner motivet på et gennemsigtigt materiale med et farvestof, som er i stand til at tilbageholde lys. Ved f.eks. at tegne på kornet plasticfolie kan man undgå at bruge rasteret, idet tegningen kan føres direkte over på trykpladen ved hjælp af fotografiske metoder.

Hvad kan heliografik gøre for dig?

Fordelen ved heliografik er, at man kan frembringe billeder af originalgrafisk kvalitet med de moderne trykmaskiner og deres muligheder for store, billige oplag. Samtidig kan man benytte sig at et redskab som f.eks. blyanten, idet man ikke som i det klassiske litografi behøver at holde sig til fedtholdige farver. Heliografiske tryk er således oplagt til tryk i lette fine streger, og du har med heliografisk tryk mulighed for at fremstille smukke firmagaver, postkort eller plakater, der rækker langt videre end hvad der normalt forventes indenfor reklamebranchen. Du bliver altså set, og positivt bemærket – for det gode håndværk og den kunstneriske værdi i trykket.