Hvad er Heatset?

7. juli 2021 Slået fra Af Mikkel

Heatsetmetoden er en trykmetode der er opstået med kravet om 4-farve tryk på alle sider i reklametryksager.

Derfor er Heatsetmaskiner primært bygget således at de trykker 4+4 CMYK. Maskinerne er desuden bygget efter A4-formatet, hvilket betyder at det færdige produkt helst skal være A4,eller en anelse mindre, for ikke at det skal blive for urentabelt. Endelig skal det siges at sideantallet skal være på enten 8-sider, 16-sider, 32-sider, 48-sider, 64-sider eller 96-sider, for at det kan betale sig. Der trykkes i Danmark oplag fra 20.000 ex. og helt op til husstandsomdelte produkter i oplag på 2.500.000 ex.

Heatset-maskinen er som nævnt bygget således at den typisk trykker 4+4. Trykværket er som i ark-offsetbygget op omkring en pladecylinder, en gummidugscylinder og en modtrykscylinder. Hér er ”modtrykscylindren” dog en anden gummidugscylinder, fra trykværket der er placeret på den anden side af papirbanen.

Ved arktryk i heatset trykkes der derfor såkaldt Blanket-to-blanket. Papiret kører fra rullestellet vandret igennem maskinens trykværker hvor det modtager tryk i 4+4. Derfra kørerbanen direkte igennem en „heater“ (ovn) som tørrer farven, efter heateren kører banen rundt om et antal kølevalser der køler papirbanen af og papiret genvinder lidt af den fugtighed der fordampede i heateren. Derefter passerer papiret igennem et silikoneværk for at give papiret lidt smidighed tilbage og for at „holde på fugtigheden“ i papiret. Til sidst køres papiret igennem et falseværk hvor produktet enten færdiggøres ved hjælp af limdyser eller klammehæfter eller bliver kørt ud som falsede læg, til videre forarbejdning i et bogbinderi.

Heatset-maskinerne betegnes efter hvor mange A4-sider de kan producerer i ét gennemløb. Selve trykformatet er som i ark-offset, begrænset af pladecylinderens længde og omkreds. Hér defineres det bare på en anden måde, idet man taler om målene for max banebredde og „cut-off-længde“.

Cut-off-længden er et udtryk for, hvor store „ark“ banen bliver skåret over i, efter tryk i falsen. Dette format er naturligvis defineret efter pladecylinderensomkreds, idet hele det trykbillede som er på pladen jo også skal med i det færdige produkt. Cut-off-længden er konstant for hver maskine, hvilket vil sige, at hvis en maskine har en cut-off-længde på 43 cm, så vil maskinen altid ”skære ark ud” i længder på 43 cm.

„Arkets bredde“ kan varieres ved at trykke på forskellige banebredder. Hel-bane, trekvart-bane, halv-bane og kvart-bane. Man har dermed alligevel mulighed for at variere produktets format. Maskinerne kan trykke med en maksimum hastighed på ca. 50.000 til 100.000 tryk i timen. Der findes maskiner der har en gummidugscylinder der er dobbelt så stor som pladecylinderen. Dermed kan der trykkes to ad gangen og hastigheden bliver dermed „fordoblet“

En 8-sideres maskine anvender plader der indeholder 4 A4 sider og kan trykke og færdiggøre et A4-produkt på 8 sider. 8-siders maskiner findes i to versioner. Maskiner der trykker i højformat eller korrekt baneretning med en cut-off-længde på 63 cm og max banebredde på 43 cm og maskiner der trykker i tværformat eller i „forkert„baneretning med en cut-off-længde på 43 cm og en max banebredde på 63 cm.

Maskinen med en cut-off-længde på 43 cm kan færdigtrykke et oplag hurtigere end maskinen med en cut-off-længde på 63 cm, da en cylinder med en lille omkreds hurtigere har drejet en omgang end en cylinder med en stor omkreds. Men til gengæld bliver A4-produktet i „forkert“ baneretning, da det jo som bekendt anbefales at papirets fiberretning skal være parallelt med produktets ryg. Men når der trykkes på lavere gramvægte (mindre end 80 gram) har dette ingen reel betydning.

En 16-siders maskine anvender plader der indeholder 8 A4 sider og kan trykke og færdiggøre et A4-produkt på 16 sider. Maskinen har en cut-off-længde på 63 cm og en max banebredde på 86 cm.

En 24-siders maskine benytter offsetplader der indeholder 12 A4 sider. Cut-offlængde på 63 cm og banebreddepå ca. 132 cm32-siders maskine

En 32-siders maskine anvender plader der indeholder 16 A4-sider og kan dermed trykke og færdiggøre et A4-produkt på 32 sider. Cut-off længde på 63 cm og banebredde på ca. 173 cm.48-siders maskinen

En 48-siders maskine anvender plader der indeholder 24 A4-sider og kan dermed trykke og færdiggøre et A4-produkt på 48 sider. Cut-off længde på 126 cm og banebredde på ca. 132 cm.

64-siders maskine En 64-siders maskine anvender plader der indeholder 32 A4-sider og kan dermed trykke og færdiggøre et A4-produkt på 64 sider. Cut-off længde på 126 cm og banebredde på ca. 173 cm.

Det helt specielle ved Heatsetmaskiner er varmeovnen/heateren som får trykfarven til at tørre, således at tryksagen er fuldstændig tør, når den kommer ud af maskinen. Heateren er netop så lang, at trykfarven befindersig i ovnen i 1 sekund, hvilket er nok til at tørre farven som indeholder mineralolier med et forholdsvist lave kogepunkt (170-250 grader). Inde i heateren sidder en lang række blæsedyser som blæser 180 grader varm luft ned på papirbanen.

Den fordampede mineralolie bliver brændt af i en katalytisk- eller termisk efterbrænder. Cooleren Den 180 grader varme papirbane kører nu rundt om et antal kølevalser der indeholder 10 grader koldt vand. Dermed får papiret en del af den fugtighed som fordampede i heateren, tilbage. Samtidig bevirker kuldebehandlingen, at trykfarven nu bliver „hærdet“ idet farvens bindemidler (kunstharpikser) størkner.

Efter denne forholdsvise hårde behandling af papir og farve, kører papirbanen nu igennem silikoneværket, hvor den bliver påført et tyndt lag silikone på begge sider. Dermed opnår det papiret lidt af sin smidighed tilbage og udvikling af statisk elektricitet forhindres. Samtidig vil den silikonebelagte papirbane glide lettere over falseværkets vendestænger og falseskjold.