Hvad er Grafiske brokere?

5. juli 2021 Slået fra Af Mikkel

Grafiske brokere er kort sagt tryksagssælgere uden trykkeri.

Grafiske brokere følger din trygsag under hele processen fra DTP og til de færdige trygsager plumper ned i kundernes postkasser. Grafiske brokeres arbejder går i al sin enkelthed ud på at formidle kundernes trykopgaver til lavets opnåelige pris, på det givne tidspunkt. For trykpriser ændrer sig konstant.

Tryksagen gennemgår mange processer under sin vej til forbrugeren, og det er den grafiske brokers ansvar, at intet foregår tilfældigt. Professionelle indkøbere ved, at mange ting kan gå galt i tryksagsproduktion, hvis man ikke er påpasselig. Den grafiske broker er din Big Brother i produktionen af tryksager.

Grafiske brokere operere ofte via Internettet og kan dække meget store geografiske områder samt formidle tryk og produktion på udenlandske trykkerier, da grafiske brokere optræder som en slags mellemmand eller informant, der afsøger markedet for det bedste tilbud, der matcher netop dine behov.

Grafiske brokere bruger også internettet til at komme i kontakt med de internationale kunder og er således et stjerneeksempel på, hvordan beboerne i den globale landsby handler med hinanden på tværs af landegrænser.

Grafiske brokere kendes i Danmark siden 1988, hvor firmaerne bag Reklameholdet var en af de første brokere på det grafiske marked.

Seneste er der på Internettet kommet flere grafiske brokere, der betjener sig af tilbudsskabeloner. Du taster dine parametre ind og maskinen kaster et tryk-tilbud ud til dig. Udviklingen af netbaserede handelssystemer, der fører salgsfremstød via e-mail til tryksagskøbere, er stærkt stigende og udover de skandinaviske lande, samt Tyskland og England, er også Kina en stærk spiller på banen. Prisen kan ifølge udbyderne være mellem 30 og 75 procent lavere, end du er vant til, og kvaliteten vil være mindst lige så god og ofte bedre.

Hvis de netbaserede forespørgselssystemer raffineres, så det feks er muligt for grafiske virksomheder at komme i kontakt med nye kunde-emner via systemerne, og dermed øge omsætningen, uden at skulle kaste de store resurser ind i et dyrt opsøgende salgsarbejde, er det absolut en overvejelse værd for selv mindre trykkerier og grafiske virksomheder.

Dine fordele ved grafiske brokere

Hvad enten du vælger en netbaseret forespørgselssystem eller en grafisk broker i nærheden af dig, har du gennem din grafiske broker mulighed for at spare mange penge på tryksager. Den grafiske broker vil altid prøve at matche din opgave med det billigste trykkeri, til glæde for dig, der sparer penge og tid på selv at undersøge markedet. Og til glæde for trykkeren, der kan koncentrere sig om at trykke i stedet for at opsøge kunder.

Der er mange muligheder for at tænke i nye typer systemer for grafiske brokere , som f eks lukkede systemer, hvor 4-5 leverandører indgår i et partnerskab på nettet med en enkelt stor virksomhed, fx Lego, som kan vælge leverandør inden for denne sluttede kreds af samarbejdspartnere alt efter opgavens karakter.