Hvad er Grafik?

1. november 2021 Slået fra Af Mikkel

Grafik dannet af det græske ord grafein, der betyder at skrive eller at tegne. I sin oprindelse betegner det altså tegninger, men det bruges i dag om tryk, i særdeleshed om billedkunst, der er trykt.

Grafik er en billedkunstnerisk form, der muliggør fremstillingen af mange originale eksemplarer af samme værk. Målet for de forskellige grafiske teknikker har altid været den mest muligt ensartede og uforvanskede mangfoldiggørelse.

Grafik af mange forskellige arter anvendes indenfor reklame og kommunikation, da grafik muliggør en ensartet, troværdig massekommunikation og dermed er velegnet til at mangfoldiggøre billeder og budskaber.

Der er således et demokratisk eller folkeligt element i selve grafikkens karakter, der adskiller den fra de andre klassiske billedkunstneriske former som maleri, skulptur og tegning, som frembringer unikke værker, fordi grafik er skabt til at mangfoldiggøre og dermed popularisere.

Udviklingen af grafikken har været helt afgørende for billeders udbredelse ud over ganske snævre rammer. Før grafikkens tid var det at eje billeder stort set forbeholdt kirke, konger og ganske få rigmænd. Grafikken demokratiserede kunstbesiddelsen. Der er ganske vist begrænsninger på oplagets størrelse alt efter hvilken grafisk teknik, man vælger, men grafikken har gjort kunst så alment udbredt og overkommelig i pris, at det med at have kunst på væggene er blevet muligt for enhver.

Hvor kommer grafikken fra?

Det ældste stykke grafik, man kender, er et kinesisk træsnit, der er forsynet med årstallet 868, mens grafikkens historie i Europa først starter omkring år 1400.

De tidlige grafiske teknikker voksede ud fra forskellige håndværksmæssige traditioner og udviklede sig kun gradvist til selvstændige kunstneriske udtryksformer. Træsnittets udvikling står således i gæld til stoftrykket, der allerede langt tidligere havde benyttet sig af stempelagtig aftrykning af motiver. Træsnittet fandt også tidligt anvendelse i fremstilling af kortspil, mens kobberstikket har sine rødder i guldsmedenes værksteder og er i familie med de ciseleringer, man indridsede i metallet.

Grafikkens tre grundtyper:

  • Højtryk – læs mere her…
  • Dybtryk– læs mere her…
  • Plantryk– læs mere om klassisk plantryk, også kaldet litografi, her

Grafikken spænder efterhånden over et vældigt og meget varieret udtryksregister. De klassiske grafiske teknikker, som blev udviklet i 1400-tallet, anvendes stadig i dag indenfor både kunst og reklame, og ud over disse er der især i de sidste to århundreder kommet en næsten uoverskuelig række nye til.

Stadig er det dog sådan, at alle grafiske fremgangsmåder kan placeres i de tre grundtyper: Højtryk, dybtryk og plantryk. Denne inddeling er trykteknisk. Betegnelserne siger altså først og fremmest noget om fremgangsmåden under trykningen og ikke nødvendigvis noget om udseendet eller karakteren af det grafiske blad, der kommer ud af det.

Hvad kan jeg gøre med grafik?

Grafik kan overordnet set udbrede dit budskab i ord og billeder til mange mennesker til en rimelig pris. Grafik er fællesnævneren for den simpleste avis og de smukkeste, kunstneriske tryk af Albrecht Dürer – to ting, man ellers ikke forbinder med hinanden, men som ikke desto mindre er nært beslægtet. Med grafik kan du udtrykke dig enkelt, i linier eller farvemætter og i former. Grafik burde være et fag allerede i folkeskolen, men da det ikke er det og da grafik rummer så mange muligheder, kan du have glæde af at alliere dig med en grafiker eller en grafisk broker.