Hvad er Folietryk?

13. august 2021 Slået fra Af Mikkel

Folietryk kaldes også ofte folieprægning, varmeprægning eller hot stamp.

Folietryk foregår ved, at en 7 mm tyk kliché opvarmes til ca 150°. Folien er placeret imellem trykformen og tryksubstratet. Ved trykning med den opvarmede trykform ville voks-skillelaget smelte samtidig med, at hotmelt-limen blødgøres og hæfter sig til tryksubstratet. Denne proces forudsætter en forholdsvis langsommelig trykafvikling.

Folietryk findes i alle matalicfarver, mange pantonefarver og såkaldte holografiske folier (kinegramer, hologramer eller isogrammer).

Folietryk kan tilpasses alle kundens ønsker, og ønsker man f eks at folietrykket skal fremtræde som et relief på trykarket (foliepræg), skal der desuden fremstilles en matrice (hunkliché) – som placeres bag tryksubstratet.

Folietryk betyder, at tryksagen belægges med pigmenter fra en plastfolie (bærefolie som regel fremstillet af polyester) ved hjælp af varme og tryk på enkelte dele af tekst/motiv.

Folietryk giver en høj glanseffekt og lysrefleksion, der ikke kan opnås ved andre trykmetoder.

Hvis der ønskes fremtræden af bestemte flader på tryksagen, kan anvendes partiel folietryk. Partiel folietryk vil sige, at der kun belægges folietryk på et bestemt område af arket.

Sådan foregår folietryk

Folietryk foregår ved en temperatur på omkring 120-150°C på cylindermaskiner. Hvis der benyttes fladtryksmaskiner er arbejdstemperaturen ca. 110°C.

Folierne, der anvendes til folietryk, købes på ruller med den ønskede tykkelse, bredde, glans og farve.

Selve arbejdsprocessen med folietryk foregår ved, at rullen med folien fastgøres i maskinen. Ved hjælp af et transportbånd føres det enkelte ark ind under folierullen og over en metalform i det design, som folierne skal vise. Under tryk og opvarmning overføres metalpigmenter/farver fra bærefolien til arket.

Folien indeholder ofte, ud over pigment, en lak og en lim, der hurtigt størkner ved afkøling så snart metalformen er væk. Trykket er på intet tidspunkt vådt, smitter ikke af, giver et skarpt og letaflæseligt aftryk og opløses ikke af vand eller fedtstoffer.

Det er i de senere år blevet almindeligt at efterbehandle mange tryksager med folietryk med metalfolie for at give tryksagen en større udsmykningseffekt, idet der opnås en glanseffekt og lysrefleksion, som ellers ikke kan opnås. Meget typisk anvendte metalfolier er guld og sølv, dertil kommer holografiske folier, hvor der findes et hav af forskellige motiver påtrykt /33/. Efterspørgslen på folietryk må til en vis grad anses som værende afhængig af tendensen i moden.

Hvad kan folietryk anvendes til i din virksomhed?

Folietryk anvendes ofte som udsmykningseffekt til brochurer, årsregnskaber, tidsskrifter, magasiner, ugeblade, kartonnage og andre tryksager.

Med folietryk er det muligt at lave et lille antal med enten dit firmalogo klublogo, slogan eller bare en simpel tekst/tegning.