Hvad er Filmproduktion?

21. juli 2021 Slået fra Af Mikkel

Filmproduktion er alle former for levende billeder, dokumentarfilm, reklamer, undervisnings- materiale, informationsvideoer, broadcast, virksomhedsfilm og indslag til nettet.

Filmproduktion varetages af film-, tv- eller video-produktionsselskaber, der kan lave alt inden for tv, film og videoproduktion samt digital videoredigering, reklamefilm og diverse videooptagelser. Filmproduktion er også interessant for f eks erhvervslivet og offentlige institutioner, der via dokumentarfilm og TV-programmer gerne vil sende et signal eller markedsføre sig selv.

Filmproduktion stiller store krav til teknisk indsigt, og professionelt udstyr og personale er et must. Filmproduktion omfatter på det tekniske plan den nyeste digitalteknik i redigering og optagelser, multimedieproduktioner – DVD & CD-rom, digitalisering af video til afspilning på PC/MAC samt kopiering og konvertering af en lang række videoformater.

Filmproduktion handler også om komprimering, der er kunsten at oversætte originalmaterialet til de forskellige formater, med så lidt kvalitetstab som muligt. Det kan f eks være Windows Mediaplayer, QuickTime, RealOneplayer, Flash og MPEG (til CD-Rom). Skarpe billeder og hurtige downloadhastigheder er nøgleordene her.

Filmproduktion til nettet kaldes også streaming, hvor levende billeder fortæller historien. Streaming er afvikling af billeder fra en hjemmeside. Det kan være livestreaming, eller ‘streaming on demand’, dvs. streaming af allerede optagede film.
For at afvikle film på internettet spiller XHTML, CSS, PHP, XML, RSS, Active X-komponenter, Flashdesign og Javascripting en væsentlig rolle, ligesom skins, der er designede mediaplayere, kan være afgørende for, hvordan du brander filmvisningen. Vil du brande filmvisningen, er det muligt at få Windows Media Player, QuickTime eller RealOne til at se ud, nøjagtig som du ønsker det. Der er også mulighed for Javascriptplayers der spiller sammen med databasen, eller players designet i Flash.

Filmproduktion fra manuskript til færdig film

Filmproduktion er et som et organisk kunstværk, hvor alle dele skal spille sammen for at blive til en enhed. Det tager nemt fem dage at optage en film, der blot varer ti minutter, dertil kommer to-tre dages klipning og bearbejdning. Filmproduktion kræver derfor tålmodighed og ildsjæle. Når en film skal produceres, kræver det et hold af mange faglige profiler. Lige fra teknikere til skuespillere. Derfor er man nødt til – som i alle andre store projekter – at uddelegere ansvaret på nogle få nøglepersoner. Det kreative ansvar ligger hos instruktøren, og det praktiske ansvar ligger hos produceren.

Filmproduktion organiseres udelukkende af produceren, der har med hele styringen af produktionen at gøre. Det gælder alt fra gennemgang af manuskript, udarbejdelse af tidsplaner og planlægning af finansiering. Hele processen er dog et tæt samarbejde med instruktøren. Producer og instruktør arbejder hele tiden side om side. Da det er producerens ansvar at overholde budgettet, bliver det tit en form for forhandling mellem instruktør og producer.

Filmproduktion baserer sig på et manuskript, og manuskriptet er grundpillen i en vellykket filmproduktion. Det er her instruktørens ideer og kreative tanker er nedfældet. Et manuskript er brugsanvisningen til en film. Det er her der står, hvad skuespillerne siger, og hvad de siger hvor. Til gengæld står der ofte ikke noget om følelser eller konkrete stemninger. For dem kan man ikke beskrive så konkret. De skabes på optagelsesstedet.

Filmproduktion on location er dog afhængig af vejret, som hverken instruktør eller producer har indflydelse på. Med moderne teknikker kan man skabe mange vejrstemninger, men skal man optage udendørs scener, er det alt andet lige nemmest om dagen, hvor der er dagslys. Det er derfor ofte meteorologernes forudsigelser, der kan få afgørende betydning for dagens optagelser.

Gode råd, hvis du selv skal have produceret en film

Gode locations, som ikke er set før
Få karakterer (personer) i historien – lav ikke ‘Titanic 2’ på 10 minutter
Kill your darlings
Zoomoptagelser i den færdige film dur ikke – spar også på panoreringer
En person/bil behøver ikke at forsvinde helt ud af billedet, når denne går/kører væk
Tænk i billeder og lyd
Optag ‘stemningsbilleder’ – altså billeder, der ikke har direkte med handlingen at gøre
40 % blyant – 30 % optagelse – 30 % redigering – 3 % ekstra = grundlaget for en rimelig filmproduktion