Hvad er Farvers betydning?

10. september 2021 Slået fra Af Mikkel

Det er meget individuelt hvordan farver påvirker os. De farver som du har det godt med lige nu, vil afhænge af din personlighed og hvor du står i din personlige udvikling. Alle kulturer tillægger farver betydning som signaler om handlinger, sindsstemninger osv. Farven rød forbindes fx i den vestlige kulturkreds med opmærksomhed, fare/stop, erotik etc., hvorimod rød i Kina er glædens farve. Farven hvid bliver i den vestlige verden benyttet ved brylluper, mens hvid i Indien symboliserer begravelse. Inden for samme kulturkreds kan der også findes betydelige forskelle i opfattelsen af, hvad farver betyder. F.eks. kan ens erhverv have indflydelse på, hvilken betydning man tillægger en farve.

Men for at blive en god håndværker indenfor et hvilket som helst fag skal man kende sit håndværk til bunds. Således også med brug af farver. De spirituelle begreber benytter farverne på deres egen måde, men det skader ikke at have en basisviden omkring den almene farvelære og herunder hvordan det i den traditionelle farvelære opfattes at farver påvirker os.

De enkelte farvers betydning

RØD

Den røde farve symboliserer kærlighed, revolution, raseri og advarsel, men farven udtrykker også aktivitet, spænding og glæde. Hvorfor den kan være egnet til rum, der anvendes til selskabelige lejligheder. De lyserøde farver er fredfyldte og lidt nostalgiske. Når vi er ovre i den rosa farve udtrykker den det feminine aspekt, blidhed, næstekærlighed, men også noget oversart, sårbar. De dybere røde farver opfatter vi ofte som eksklusive farver, der udtrykker diskret velstand og magt. Rød liver op. En lokkende, hed og lidenskabelig farve. Kinesernes farve for held og lykke og indernes farve for ægteskab.

Herhjemme er det farven for kærlighed, men betyder også fare, stop og brand. Det er den farve der mest tiltrækker øjet. Vælger man en knaldrød, skal man passe på den ikke bliver for dominerende. Bruges farven korrekt kan sammensætningen være utrolig smuk og levende. Da farven udtrykker aktivitet, spænding og glæde, kan den bruges til rum der anvendes ved selskabelige lejligheder. De lyserøde farver virker fredfyldte og lidt nostalgiske, mens de dybere røde farver opfattes som eksklusive farver, der udtrykker velstand og magt.Stikord : Sex, aggressivitet, dynamik, varme, intensitet, kærlighed, advarsel.

Rød er en primærfarve.hvis komplementære farve er grøn. Bølgelængde 600-700 n.m. Infrarøde stråler som ligger over de lysbølger vi kan se med det blotte øje giver dybdevarme. (RGB 255,0,0). Arbejder man med farvemeditation er farven rød forbundet med rodchakret fra fødderne til halebenet og påvirker således de organer, som dette chakra har indflydelse på.

Farven er forbundet med tal nr. 9, tonen C og stenen Jaspis.

GUL

Gul er svigens og falskhedens farve, men vi forbinder også den gule farve med solskin, stor energi og effektivitet. Gul kan fremme glæde, logisk tankegang og stimulerer intellektet. Ubalance med gult kan fører til problemer med grænser til andre mennesker, projektioner og for megen påtagning af andres problemer. I et rum vil en gul vægfarve gøre rummet venligere og lysere og farven gul påvirker os generelt i retning af mere optimisme og bedre humør. Stikord: falskhed, bedrag, misundelse, forræderi, jalousi, surhed, kravstillende, sol, livskraft, guddommelig visdom og kraft, intellekt, venlighed og arbejdsomhed.

Gul er en primærfarve, hvis komplementære farve er violet. Bølgelængde 570-580 n.m..RGB (255,255,0). Arbejder man med farvemeditation sidder farven gul i solar plexus og påvirker således de organer, som dette chakra har indflydelse på.

Farven er forbundet med tal 1 og 7, tonen E og stenen Citrin.

BLÅ

Blå er havets og himlens farve. Blå symbolisere ro, afslappethed, stabilitet og kvalitet, men er også den farve, man forbinder med tristhed og melankoli. Blå giver ofte en fornemmelse af åbenhed og vidde. Anvendes den blå farve i et rum, vil dette ofte virke afslappende og beroligende. Blå er en maskulin farve, kølig og behersket. Stikord : stabilitet, godkendelse, kvalitet, tradition, spiritualitet, ro tristhed, sørgmodig, fordybelse og ro.

Blå er en primærfarve, hvis komplementære farve er orange. Bølgelængde 440-485 n.m.. RGB (0,0,255). Arbejder man med farvemeditation sidder farven blå i halsen og styrer kommunikationscentret. Ubalance med blåt bevirker hævede mandler og problemer med at sige til og fra. Stammen er ofte forårsaget af en ubalance med blåt.

Farven er forbundet med tal 4 og 6, tonen G og stenene sodalit og blondeagat.

GRØN

Grøn er håbets farve og symboliserer ungdom og friskhed. Farven bruges ofte i soveværelser og stuer, da den er god til at lade op i og appellerer til naturlig balance og harmoni. Farven virker både beroligende og indgiver håb. Grøn giver et indtryk af friskhed og ungdom. Men grøn er også misundelsens farve. Farven kan virke beroligende og harmoniserende. Tænk blot på det grønne bord til eksamen – det skal både give den studerende håb og samtidig berolige nerverne. Grøn ejer den blå farves kølighed og lyset fra den gule. Udtrykskarakteren skifter alt efter, hvor meget gult eller blåt der er iblandet farven. Klar grøn symboliserer frugtbarhed, håb og glæde, mens vissengrøn er lad. Stikord: optimisme, håb, harmoni, balance, fornyelse, stille vækst, ungdom, naturen, fred og ro, trivsel, umoden.

Grøn er en sekundær farve skabt af de to primære farver gul og blå og dens komplementære farve er rød. Bølgelængde 505-570 n.m.. RGB (0,128,0). Farven er forbundet med tal 2 og 7

ORANGE

Orange er glædens farve og symboliserer varme, livskraft, hidsighed, styrke og energi. Det kan være en meget dominerende farve, som ved brug på meget store flader, virker overvældende, men ved brug på mindre flader kan virke meget hyggelig og varm. Orange ejer den gules lys og den rødes varme og bliver derved glødende. Orange har en solagtig strålekraft og symboliserer varme, provokation og kreativitet. Farven udstråler sikkerhed og selvrespekt. Orange kan fremme glæde og udadvendthed. Stikord : spontan, kreativ, livsnyder.

Orange er en sekundær farve skabt af de to primære farver gul og rød og den er komplementær til blå. Bølgelængde 580-600 n.m.. RGB (255,128,0). Farven er forbundet med tal nr. 1.

VIOLET

Violet symboliserer fasten og er ophøjede spirituelle kræfters farver. Violet kan fremme nervøsitet, uro, depression men også intuition og åndelige tanker. I den katolske kirke er violet en meget anvendt farve. De lyse violette farver kan virke afslappende, mens de mørke nuancer kan virke trættende for øjnene, hvorfor violet skal anvendes med omtanke og forsigtighed. Violet er i kraft af rød og blå, som er kold og varm blevet neutral. Violet er let påvirkelig af de omgivende farver. Den samme violette kan derfor både virke kold og varm alt efter, hvilken farve den ligger op til. Stikord: åndelig visdom, højtidelig, mystisk, gådefuld, uro, angst.

Violet er en sekundær farve skabt af de to primære farver rød og blå. Violet er komplementærfarve til gul. Bølgelængde 400-440 n.m.. RGB (128,0,128).

SORT

Sort er en elegant farve, som – når den bruges til at understrege detaljer i et rum -, kan give et meget sofistikeret indtryk. Dog forbindes den sorte farve ofte med død og sorg. Stikord: depression, balance, elegance, opsugende, skjulende, genfødsel, beskyttelse, seksualitet, viljestyrke, maskulinitet, ondskab, forbud, uheld, hemmelig, skjult, oprør, kaos, melankoli, pessimisme.

GRÅ

Grå symbolisere materielle værdier, teknologi, neutral, elegant, kedelig, tilbageholden

HVID

Hvid symboliserer renhed, uskyld, enkelhed og hygiejne. Hvid er det sikre valg, som man altid kan falde tilbage på. Helt hvidt skaber et næsten klinisk miljø, derfor kan det være hensigtsmæssigt at tilføre det hvide et strejf af eksempelvis brunt eller rødt for at opnå et blødere udtryk. Stikord : Renhed, fred, uskyld, sart, sårbar, åben, neutral, uskyldig.