Hvad er en Mentor?

Hvad er en Mentor?

6. maj 2021 Slået fra Af Mikkel

Mentor er en betroet rådgiver, der vejleder en anden, ofte yngre person.

Mentor er en erfaren person, der vejleder en anden person karrieremæssigt og personligt. Normalt bruges mentoren som sparringspartner i diskussioner om fx faglige forhold eller karrieremæssige spørgsmål. Det kan dreje sig om problemstillinger på arbejdet, det næste karriereskridt, konfliktløsning mv.

At være mentor eller have en mentor er absolut ikke noget nyt, det har nok et par tusinde år på bagen. Og det fantastiske ved det er, at det har vist sig at være særdeles holdbar. Mentor var i oldtidens Grækenland rådgiver for Odysseus søn, mens Odysseus selv var på rejse. Når vi lige nu ser en relancering af begrebet, er der fordi vi har fået øjnene op for, hvor meget det giver både at være mentor og at have en mentor

De fleste er nok enige i, at de ville kunne opnå mere i deres arbejdsliv, hvis de havde en form for personlig vejledning, hjælp og støtte. Denne vejledning kan man få gennem en mentor, som ofte fungerer som ven, rådgiver og vejleder og desuden kommer med feedback. En god mentor kan hjælpe dig med at få det bedste ud af dine muligheder og gøre karriere.

Mentor-ordninger bliver mere og mere almindelige. Mange fagforeninger, universiteter, virksomheder mv. har allerede formaliserede netværk af mentorer og mentees.

Hvordan foregår det?

Mentoren deler ud af sine egne erfaringer, og overfører sin viden og sine kompetencer til en yngre, mindre erfaren person – en mentee. Forholdet mellem mentor og mentee bygger på gensidig fortrolighed, tillid og objektivitet. Der er ikke penge blandet ind i forholdet. Mange af mentor-ordningerne retter sig mod yngre ledere, der gerne vil udvikle deres karriere og/eller deres lederrolle.

Mentorens rolle er at stille de rigtige spørgsmål til menteen, så denne bliver klar over, hvad han eller hun skal gøre i de konkrete situationer. Tanken bag er, at menteen selv kender svarene, de skal blot hjælpes frem af mentoren. Dette står i modsætning til fx træning og undervisning, hvor underviseren har svarene klar til deltagerne. I et mentor-mentee-forhold kommunikerer man populært sagt vha. spørgsmål, og ikke vha. svar.

Hvordan gør man?

Erfaringerne viser, at det er godt at fastsætte nogle rammer for mentor-ordningen. Fx hvor tit man skal mødes, og hvad parterne forventer at få ud af forholdet. Ideelt set er ordningen gensidig. Mentoren får mulighed for at diskutere aktuelle problemstillinger i andre sammenhænge, end han eller hun måske er vant til. For mange er det også en glæde i sig selv at øse af sine erfaringer. Menteen får adgang til erfaringer, oplysninger og ofte også til mentorens netværk.

Mange virksomheder har interne mentorordninger, hvor erfarne medarbejdere udpeges som mentorer for fx nyansatte. I andre virksomheder er der tradition for at have eksterne mentorer.

En mentor er typisk en rådgiver og sparringspartner, som har gjort sig sine erfaringer og gerne vil dele dem med oftest en yngre person, som skal i gang med at gå i den samme retning. En mentor er en rollemodel, der stiller spørgsmål, fortæller historier og giver sin mening til kende. Et meget vigtigt element i en mentorrolle er ville stille sin viden til rådighed og være tilstede med hele sin person. Det er så op til menteen (den person, som har en mentor), om han eller hun vil bruge de råd og den viden, der stilles til rådighed.

Mentoring – ikke at forveksle med coaching.

Mentoring bliver ofte blandet samme med coaching. På mange måder ligner det da også hinanden. Der er imidlertid en væsentlig forskel. Hvor mentorer bruger sig selv og sine erfaringer og som en vigtig del kan give gode råd, så er coachens primære opgave at få den coachede person til selv at finde svaret. Coachen stiller således primært spørgsmål og kommer ikke selv med svaret.

Hvem har glæde af en mentor?

  • nyansatte og praktikanter
  • medarbejdere, som står over for karriereforandringer, arbejdsløshed eller pension
  • medarbejdere, som har udtrykt et ønske om at styre deres egen udvikling
  • ledere eller direktører, som ønsker at videreudvikle deres lederevner

Det skal du se efter, når du søger en mentor:

Ikke alle egner sig til at være mentorer. Mentorer skal være følelsesmæssigt modne og motiverede samt nære en oprigtig interesse i andres faglige og personlige udvikling.

De dygtigste mentorer kender balancen mellem at hjælpe og vejlede og samtidig ikke hjælpe for meget, så modtageren bliver uselvstændig. Generelt skal en god mentor tilbyde følgende:

  • nye perspektiver
  • nye udfordringer
  • opmuntring
  • hjælp til at bevare motivationen
  • hjælp til at sætte og nå mål.

Få mentorforholdet til at fungere

Ethvert mentorforhold i høj grad afhænger af kvaliteten af forholdet mellem de involverede parter. For at sikre et vellykket forhold skal man huske på følgende:

Kemien skal være i orden – Før mentorforholdet starter, er det vigtigt at sikre sig, at parterne har de samme værdier samt en grundlæggende forståelse af hinanden. Man bør foreslå en prøveperiode for at undgå at sidde fast i et forhold, der ikke fungerer.

Definér forholdet – I starten af mentorforholdet skal forventninger og regler fastlægges for at imødegå spørgsmål om fortrolighed, grænser og roller. Formelle programmer i virksomhederne har ofte skriftlige retningslinier, men findes de ikke, er tilliden mellem dig og din mentor den centrale faktor.

Vurdér forholdet – For at mentorforholdet skal udvikle sig er det vigtigt at vurdere det med jævne mellemrum. Evaluering sker nogle gange formelt gennem feedback i firmaet og gennem kontrolprocedurer. Men personaspekter ved et mentorforhold betyder, at det ofte er bedst at overlade evalueringen til de involverede parter

Lav en aftale med din mentor

Der er mange som gennem tiden har lænet sig op af en ældre leder eller kollega, eller hvor en leder har taget en yngre ind under sine vinger. Hvis man vil arbejde mere professionelt med mentor ordninger, kan det imidlertid være en god idé at lave en mere formel aftale. For det første, hvor lang tid, skal man afsætte hver gang man mødes og hvor ofte skal man mødes.

Måske aftales det, at man mødes et antal gange, hvorefter ordningen tages op til revision. Giver det stadig mening og udbytte for begge parter at fortsætte? Eller skal man måske have en anden mentor?

Sådan finder du selv din mentor

Er man ikke ansat et sted, hvor man arbejder med mentor ordninger, er der intet der hindrer en i selv at finde sin egen mentor. Hvis man f.eks. har brug for at få noget viden og sparring på at starte egen virksomhed, er det oplagt at rette henvendelse til en iværksætter, som det er lykkedes for og høre, om han vil stille op som mentor. Det er vigtigt, at man som mentee fortæller, hvad det er man gerne vil have ud af det og hvad man gerne vil bruge sin mentor til.

Mange vil gerne stille op, særligt når de erfarer, at det måske kun drejer sig om at tage et par timer ud af kalenderen en gang om måneden og at det ikke kræver nogen forberedelse.

I de mange vidensnetværk er der gode muligheder for at finde en kvalificeret mentor.