Hvad er e-learning?

Hvad er e-learning?

29. april 2021 Slået fra Af Mikkel

E-learning er et sammensat ord, og som begreb i familie med e-mail.

‘E’-et står for electronic, og e-learning er undervisningsformer baseret på hjemmecomputere.

E-learning er en undervisningsløsning, der er gjort muligt i kraft af internet og internetteknologierne. Udviklingen af avanceret, interaktiv software har skabt en række nye uddannelsesmuligheder, der hjælper organisationer med at nå mål indefor blandt andet personaleudvikling.

E-learning eller IT-baseret kompetenceudvikling er fællesbetegnelsen for disse nye teknologibaserede uddannelsesmetoder.

De første og mest primitive former for e-learning består af programmeret lærestof på diskette, cd-rom eller lignende medie, hvor der, foruden skrevne, evt. illustrerede lektioner også findes en form for feedback, så eleven kan lære af sine fejl ved at få evalueret sine svar med det samme.

E-learning opstod med internettet

Efter internettets fremkomst har læring fået mange flere muligheder. Moderne e-learning har karakter af deciderede undervisningsportaler – Learning Management Systemer (LMS) – på internettet eller firmaets lokalnet, hvor eleverne kan få tildelt (eller selv vælge) både delkurser og hele kursusforløb med delmålskontrol og/eller slutkontrol. Kommunikation med læreren foregår pr. e-mail og giver de muligheder, den traditionelle brevskole rummede. Der er også mulighed for kommunikation eleverne imellem, enten direkte via e-mail eller klassevis/kursusvis eller globalt via chat-funktioner

E-learning kan opfattes som betegnelse for læreprocesser, hvor IT-redskaber og digitale medier har en central placering.

Papir og lærebøger er de traditionelle medier i læreprocesser, så vi kunne opstille en parallel til ‘e-learning’ og kalde det ‘p-learning’ (p for papir/paper).

Men e-learning indeholder altså et elektronisk element.

Det elektroniske består dels af IT-teknologier, dels af elektronisk indhold (digitale tekster, billeder, lyd, video, hypertekster) – og, som noget afgørende nyt i forhold til papir-medier, elektroniske redskaber og værktøjer, nemlig software.

E-learning kan bruges i mange sammenhænge:

Skoler og uddannelsesinstitutioner: E-learning i kurser, undervisning og uddannelse.

Virksomheder og organisationer: E-learning i personalekurser og videreuddannelse.

Markedsføring af produkter og ydelser: E-learning i kunderelaterede aktiviteter.

E-learning er ‘hot’

E-learning er ‘hot’ i videnssamfundet, fordi de digitale teknologier og medier giver en række nye muligheder for at skabe bedre rammer for, at mennesker kan blive klogere – det handler om, at mennesker på egen hånd og sammen med andre kan erhverve nye færdigheder og opbygge ny viden – viden, der bor i det enkelte menneske, skoleeleven, den studerende, medarbejderen, kunden.

Én af de markante fordele ved e-learning er, at læreprocessernes deltagere har stor frihed til selv at tilrettelægge det individuelle arbejde, dvs. stor fleksibilitet i tid og sted.

E-learning forudsætter:

  • At deltagerne har adgang til internet via en tidssvarende PC og netopkobling.
  • At medieindholdet foreligger i digital form (fx digitale læremidler).
  • At der er en egnet kommunikationsplatform (feedback og dialog) til rådighed.
  • At filer og medieprodukter kan udveksles frit mellem deltagerne.
  • At nødvendige fælles redskaber (software) er til stede

Uafhængig af tid og sted:

E-learning er derfor uafhængig af tid og sted, hvilket er et væsentligt aspekt i en verden, hvor indlæring jo netop ikke er evigtgyldig, men skal fornys, suppleres og ændres i takt med, at verden, virksomhedens situation og den enkelte person ændrer sig. Derfor er e-learning et særdeles interessant alternativ til traditionel undervisning og bedre i stand til at imødekomme de konkrete behov i en række sammenhænge.

Fleksibel læring med e-learning

E-learning (electronic learning) er læring, hvor brug af elektroniske medier indgår som et bærende element. Det vil sige at undervisningen og den enkeltes læring finder sted ved at kursisten arbejder med uddannelsesindholdet på en pc. Uddannelsesindholdet kan leveres i form af tekst, grafik, animation, video og lyd ved hjælp af et eller flere af følgende medier:

  • Internet
  • CD-ROM
  • e-maildialog
  • telefonkonference.

Hvor anvendes e-learning?

Det afgørende første skridt er at definere en fremsynet e-learning strategi for at maksimere fordelene ved web-teknologien inden for jeres organisation.

E-learning er designet til at levere den rette uddannelses teknologi og metode der matcher til den enkelts kundes uddannelsesbehov, hvilket reducerer såvel tid og omkostninger i forbindelse med uddannelse. Grundtanken er at levere den rette uddannelse til den rette del af organisationen på det rette tidspunkt og med den rette leveringsmetode.

Learning management system

Omfatter evnen til at strukturere og udgive web-baserede kurser på arbejdspladsen, integrere med legacy-software, registrere kursusdeltagere og overvåge kursusforløbet. LMS er analog til CMS, læs mere om CMS her.

E-learning er fremtidens måde at lære på

En undersøgelse af 100 uddannelses- og personaleprofessionelle fra globale organisationer med i gennemsnit 15.000 ansatte, afdækkede fremskridtene inden for E-learning. Undersøgelsen blev offentliggjort i juni 2000 og viste, at næsten halvdelen af organisationerne i øjeblikket anvender E-learnings-pakker til medarbejderuddannelse.

E-learning blev anvendt til teknisk færdighedstræning af 54% af svarpersonerne, et eksempel herpå er flysimulering, og til professionel færdighedstræning af 47%, et eksempel herpå er databasestyring, Undersøgelsen blev udført af det globale strategiske HR-konsulentfirma Drake Beam Morin (DBM).

Evnen til at skræddersy uddannelsespakker til individuelle behov er ifølge DBM hovedgevinsten ved E-learning. Et enkelt eksempel er en maskinskrivningspakke, der ‘lærer’ sammen med brugeren og fokuserer på de bogstavkombinationer, som brugeren har vanskeligt ved.

DBM hævder, at E-learning er blevet mere tiltalende som uddannelsesmulighed, fordi uddannelsesomkostningerne er lavere og pga. den øgede mulighed for bevare og videregive viden. Uddannelse af bløde færdigheder er det område, hvor væksten er størst inden for E-learning, med en vækst der er dobbelt så høj som for teknisk uddannelse.

Af de organisationer, der ikke anvender E-learning, sagde 92%, at de forventer at starte i løbet af de kommende 12 måneder.

Det skal du være opmærksom på når du vælger e-learning

Forudsætningen for at få godt udbytte med e-learning er, at løsningen er let af opdatere og udbygge. Ved at basere e-learning på LMS bliver det muligt for uddannelseskoordinatoren løbende at tilpasse og udvide både indhold, struktur og funktionalitet uden brug af programmering. Det foregår med samme brugervenlige administrationsmodul, som når man arbejder med opdatering af websites. Til gengæld kan du skabe gode resultater for færre penge med e-learning end med noget andet læringssystem.