Hvad er Coaching?

Hvad er Coaching?

28. april 2021 Slået fra Af Tony

Coaching er en systematisk, struktureret samtale med en coach, der stiller åbne, afklarende og udfordrende spørgsmål til en problemstilling, som du har svært ved at belyse selv.

Man kan nærmest sige at det er er en slags livets Jeopardy, hvor du er værten, der kender svaret og coachens rolle er at finde det rette spørgsmål.

Coaching er blevet et velkendt redskab i nutidens erhvervsliv.

Coaching bruges af såvel medarbejdere som ledere og kan bl.a. styrke sammenholdet og samarbejdsevnerne i din virksomhed. Det kan være særdeles effektivt som værktøj til brug ved personaleudvikling.

Hvis du går og ovevejer at gøre brug af en coach, så er det vigtigt at du vælger en med de rigtige kompetencer. Der er i dag mange rigtigt mange der går rundt og kalder sig coaches. Så kig efter en der har CV’et i orden, som f.eks. terapeuter og erhvervspsykologer.

Coaching handler først og fremmest om at bruge tid på at undersøge og afklare, hvad der er fagligt, og hvad der er personligt i problemstillingen, så den coachede kan få ny indsigt og kan handle. Coaching undersøger, hvad der er dine barrierer for at bevæge dig i den retning, du ønsker. Det altafgørende er, at problemstillingen indeholder et element, der handler om, hvordan du kan tænke og handle anderledes fremover.

Hvor kommer coaching fra?

Selve begrebet coaching er i større eller mindre grad hentet fra sportens verden, hvor coachen bruges til at hjælpe sportsudøverne med at finde frem til deres potentiale og realisere det og yde excellente præstationer.

Selve ordet coaching er fra engelsk, hvor en coach er et hestetrukket køretøj, som bringer passagerne fra hvor de er, hen til hvor de gerne vil. Både udtrykket fra sportens verden og den oprindelige engelske betydning giver mening, når man snakker coaching af mennesker i arbejdsrelationer og andre forhold i øvrigt.

Coaching er at stille spørgsmål, der åbner op for ny indsigt. Som coach åbner man op for den enkeltes drømme og finder frem til potentialet for at realisere drømmene. Coaching kan bruges i mange sammenhænge dels i forbindelse med karriereudvikling men også i forhold til problemløsning, personlig udvikling og organisationsudvikling.

Team coaching

Team coaching og enhver form for teambuilding vil altid være en god investering for din virksomhed. Med coaching kan du f.eks. sætte fokus på et bedre arbejdsmiljø og samtidig give dine medarbejdere mulighed for at udvikle sig fagligt samt socialt. Med team coaching tages der hånd om netop den type personaleudvikling, der er behov for i jeres virksomhed.

Coaching er forenklet sagt hjælp til selvhjælp, hvor coachen er trænet i at skabe erkendelse hos den person, han eller hun er coach for.

Et coachingforløb er funderet på antagelsen om, at mennesker handler ud fra det, der giver mening for netop dem. Derfor bliver det helt centralt, at den enkelte bliver opmærksom på, fra hvilken vinkel han eller hun selv ser en given situation – og lige så vigtigt: at den samme situation kan se anderledes ud fra en anden vinkel. Hensigten er at gøre den person, der coaches, bevidst om både sin egen og andres handlemåder, således at det bliver nemmere at gennemskue de interpersonelle spil, der udfolder sig på arbejdspladsen.

Coaching sætter navn på de personlige ressourcer

Coaching er en form for hjælp til selvhjælp og tager ligesom den øvrige ledelsesudvikling udgangspunkt i de menneskelige ressourcer. Derfor starter forløbet med en personvurdering i form af en personlighedstest med en efterfølgende dybdegående samtale. På denne måde bliver der sat navn på de personlige ressourcer, så de kan give anledning til selvindsigt og refleksion.

Coaching af lederen

At blive en god leder er ikke noget, man uddanner sig til, men noget man bliver gennem erkendelse og erfaring.

I denne proces fungerer konsulenten som en facilitator eller mentor, der dels er trænet i at fremme erkendelsesprocessen ved at stille spørgsmål, dels kan bidrage til at se nye muligheder og udfordringer.

Coaching handler om at hjælpe dig med at finde ud af, hvad du vil, hvad der forhindrer dig i at opnå det – og dernæst hjælpe dig med at opnå det på en ærlig, effektiv og sjov måde. Skal coaching forklares med en enkelt sætning, handler det om at opdage og udnytte et menneskes fulde potentiale.

Mennesker, der hænger fast i deres gamle historie, indser aldrig, at de har muligheden for at udnytte deres fulde potentiale. De kommer aldrig til at opleve glæden og spændingen ved at udtrykke, hvem de i virkeligheden er – og på denne måde gøre en forskel. De undlader at gøre noget ved deres situation, deres liv og stiller sig tilfreds med mindre. Men alle mennesker har muligheden for at tage ansvar og beslutte sig for, hvad de vil med deres liv.

Gode råd, når du skal stille krav til din coach:

Coachen skal først og fremmest bruge langt mere tid på at lytte end på at selv at tale.

Som coach må man ikke være stresset. En stresset coach kan ikke være ordentlig til stede for den person, hun coacher. Er coachen stresset og ikke kan lægge det fra sig, giver det derfor bedre mening at aftale et nyt tidspunkt for coaching eller vælge en anden coach, hvis det gentager sig.

Coachen skal kunne skabe et tillidsfuldt og konstruktivt miljø.

Coach skal kunne stille sig selv til rådighed 100% for den coachede. Det vil sige, at coachen ikke har egne dagsordner for, hvad coachingforløbet skal resultere i.

Coachen skal tro på potentialet i den coachede.