Hvad er Bogbinding?

Hvad er Bogbinding?

4. maj 2021 Slået fra Af Mikkel

Bogbinding er et håndværk, der er ligeså gammelt som bøger. Og bøger fandtes allerede før bogtrykkekunsten blev opfundet.

Bogbinding udføres af en bogbinder, der beskæftiger sig med at indbinde en bog, dvs. samle de løse sider, hæfte/lime dem og forsyne dem med et bogomslag.

Bogbinding er meget gammelt og samtidig stadig aktuelt. For hvad gør man når man har noget tegnet eller skrevet, som man ikke kan eller vil gemme på en computer? Så binder man det ind, eller får en professionel bogbinder til det.

Nogle ting finder deres æstetik og værdi idet de er nedfældet i hånden og på papir. Bogbinding er en kunst og et håndværk, der tilføjer bogen eller tryksagen æstetik og værdi ved at skabe en ramme i form af smukke mapper eller bøger.

Man kan tale om mange forskellige strømninger indenfor bogbinding, der stadig eksister side om side. Således kan man stadig se traditionel vestlig bogbinding ved side af nyere og mere moderne former ofte inspireret af asiatiske traditioner. Såsom japansk papirarbejde og –æstetik, også kaldet origami.

Bogbinding bruges til fremstilling af mapper, skitsebøger, fotoalbums, mindebøger, æsker, portefolios osv. der passer til alle behov og i alle designs.

Bogbinding kan også omfatte papirfremstilling, marmorering, dekoupage m.v.

Bogbinding – mellem kunst og fabriksproduktion

Som tidligere nævnt så bogbinding et ældgammelt kunsthåndværk, som i dag lever et upåagtet liv med fare for at dø hen i glemsel.

Moderne bogbindings maskine
En Smyth bogbindings maskine. Disse maskiner blev oprindeligt patenteret i 1868. Dette er dog en af de moderne efterkommere af det oprindelige design

Ikke fordi der mangler interesse for bøger i den elektroniske tidsalder, men fordi håndværket er meget arbejdsintensivt og derfor dyrt.

Så godt som alt bogbinderarbejde i forbindelse med bogproduktion sker i dag automatisk på computerstyrede maskiner.

Som håndværk er faget et speciale for de få bibliofile, der er villige til at betale en mindre formue for udsmykning af en bog, eller det kan træffes på specialbiblioteker, der udfører restaureringsarbejde på ældre, indbundne bøger.

Hvordan foregår bogbinding?

Ved bogbinding arbejder bogbinderen med at udskære, folde, hæfte, indbinde og renskære tryksager, som bøger, pjecer, hæfter osv. Den største del af arbejdet sker i dag ved maskine. Men det gamle bogbinderhåndværk findes dog stadig. Især arkiver, biblioteker og private får lavet håndbogbinding, bl.a. for at få restaureret gamle bøger.

Fremstillingen af tryksager begynder i et sætteri. Når grafikeren har ombrudt teksten, det vil sige placeret tekst og billeder, og satsen, som er en form for trykplade, er gjort klar, bliver selve tryksagen trykt i trykkeriet. Så skal den beskæres og indbindes på et bogbinderi.

Fra trykkeriet får bogbinderiet tryksagen i store ark med tryk på begge sider. Rækkefølgen af tryksagens sider ser ved første øjekast forkert ud. Men ved trykningen har man taget hensyn til, at arkene skal falses, det vil sige foldes. Når det er gjort, er siderne i den rigtige orden.

Bogbinderen starter med at skære arkene ud i mindre ark i en skæremaskine. Så falser han arkene i en falsemaskine. Arkene bliver falset to eller tre gange, så de får den størrelse, tryksagen skal have. Til sidst skal alle de løse ark hæftes eller limes.

Brochurer og tidsskrifter hæfter man med ståltråd i hæftemaskiner. Bøger hæfter man normalt med hørtråd ellerlimer dem. Brochurer og tidsskrifter bliver skåret til og overfladebehandlet fx med lak, og bøger bliver indbundet.

Bogbinding foregår meget nøjagtigt, og kræver stor fingerfærdighed. Det meste af arbejdet foregår stående.

Bøger indbindes på computerstyrede maskiner og i sjældne tilfælde som håndarbejde. Bindet laves af papir, pap, lærred, skind eller andre materialer. Udsmykning af bindet med guld eller farve sker i en forgylderpresse. Bindet sættes uden på de hæftede sider. Læs hele ordbogen over bogbinding her…

Bogbinding foregår i bogbinderier. Bogbinderier er en del af den grafiske industri. I grafiske virksomheder fremstiller man alle former for tryksager, dvs. aviser, bøger, brochurer, plakater, tidsskrifter og emballage. De fleste bogbinderier er specialiserede, nogle indbinder udelukkende bøger, andre færdiggør kun brochurer.

Bogbinding foregår i tæt sammen med andre faggrupper i det grafiske område. Faget kræver fingerfærdighed, teknisk snilde og udpræget sans for kvalitet og detaljer. Det er nemlig bogbinderen, der sætter finish på grafikerens og den grafiske trykkers arbejde.

Hvad kan du bruge bogbinding til?

Hvis du har brugt mange resurser på en bog, både kreativt og økonomisk, er bogbinding at sætte kronen på værket. Bogbinding markerer, at du mener det her alvorligt, at du genre vil skabe noget, der lever længere end et klik på internettet. Bogbinding bruges til udgivelser og publikationer, der f eks fortæller din virksomheds historie eller er et hyldestskrift til firmaets grundlægger eller jubilerende direktør. Med bogbinding sætter du dig et smukt og unikt eftermæle.