Hvad er Avistryk?

Hvad er Avistryk?

31. august 2021 Slået fra Af Mikkel

Avistryk er en offset-teknik, også kendt som coldset.

I 1961 installerede Holger Salomon en offsetrotationsmaskine til trykning af dagbladet “Nordsjælland” og blev dermed det første avistrykkeri i Europa der indførte denne teknik. Til sammenligning indførte Berlingske Tidende først offsetteknikken i 1987. Dermed blev dagbladet “Nordsjælland”, Europas første offsettrykte avis. (nu ugeavis).

Avistryk giver produktionsforhold, der på mange områder er helt specielle. Dét produkt der skal fremstilles skal trykkes inden for en bestemt tidsramme (fx kl. 16-19). Produktet forventes kun at have en levetid på 1-8 dage. Kunden er „huset“ selv, forstået på den måde, at fx Berlingske Tidende selv fremstiller et produkt som de selvønsker at producere og sælge. De fremstiller derfor selv tekst, billeder, layout og prepress inden produktet bliver trykt i deres eget trykkeri.

Selv om bladhusene er fritaget fra at betale moms er de dog nødt til at sælge annonceplads til eksterne virksomheder eller privatpersoner, for at få økonomien til at hænge sammen. Men da avisen kommer i første række og da de produktionstekniske forhold sætter en del begrænsninger, kan kunderne ikke altid få det de ønsker (fx bestemt annonceplads eller en bestemt logofarve), men må ofte tage til takke med dét trykkeriet/avisen kan tilbyde. I nogle tilfælde må kunderne oven i købet gå forgæves, med besked om at de ikke kan få trykt deres annonce, før måske om et par uger.

Avistryk holder sig inden for faste retningslinjer

I avisoffset trykkes der primært på 43-45 gram ubestrøget træholdigt papir i en rasterfinhed på max 34 l/cm. Trykkes der på forbedret avispapir kan rasterfinheden komme op på 40 l/cm. Trykfarven er udviklet til at kunne„tørre“ ved indsugning i det porøse avispapir. Den Danske Presses Fællesindkøbs-Forening (DDPFF) er en sammenslutning af de fleste store og større bladhuse og avistrykkerier. Ved at købe materialer (papir, film, plader, farve etc) igennem denne forening kan medlemmerne opnå væsentlige besparelser. Samtidig har DDPFF oprettet en række normer og retningslinier for avisproduktion som blandt andet kan findes i foreningens to bøger: „Kan, Kan ikke“ og „4-farver i avisens verden“. Avistrykformater, også kalder avisformater:

I de nordiske lande anvendes primært to avisformater: Broadsheet – og tabloid-format. Tabloid er virkelig kun et format, og ikke et kvalitetsparameter på avisens indhold. De avisrotationsmaskiner der er opstillet i Norden er derfor fabrikeret så de passer til de nordiske formater. Trykning af andre avisformater vil derfor medføre stort papirspild. Udover dagblade, regional- og lokalaviser trykker avistrykkerierne også en stor del reklameaviser på “avispapir”. Disse reklamer bliver også trykt i Broadsheet- eller tabloid-formaterne.

Broadsheet:

Dette er det store uhåndterlige avisformat på 40 x 56 cm. Opslaget er dermed 80 x 56 cm. Det er aviser som Berlingske Tidende, Politiken, Weekendavisen og Jyllandsposten som benytter sig af dette format, til deres hovedsektioner.

Tabloid:

Tabloidformatet er halvformatet af Broadsheet. Det vil sige 28 x 40 cm. Opslaget er dermed 56 x 40 cm. Ekstrabladet, BT, Børsen, samt enkelte sektioner i „de store“ aviser trykkes i dette lidt mere brugervenlige avisformat.

Er avistryk en mulighed for mig?

Avistryk er velegnet til reklameaviser, organisationsblade og andre tryksager med kort levetid. Avistryk som tryk-valg giver tryksagen en højere værdi hos modtagerne, fordi avistrykket primært kendes fra dagbladene, der stadig nyder stor anseelse som formidlere af nyheder, baggrundsstof og væsentlig viden.