Hvad er Arktryk?

30. april 2021 Slået fra Af Mikkel

Arktryk kaldes også offset eller ark-offset. Arktryk er den mest typiske trykform, og kan både indeholde pantonefarver og CMYK. Arktryk lægger farverne på med raster og kræver en høj kvalitet af fotos og skrifttyper. Arktryk er den ypperste form for trykning, og arktryk er effektivt, da de fleste offset maskiner kan lægge op til 6 forskellige farver eller lakker på i en trykgang.

Arktryk er nært beslægtet med to andre offset trykteknikker, som begge er rotation: avisrotation, også kaldet avistryk og heatset.

Ved ark-offset tørrer farverne ved en kemisk reaktion (oxidation).

Ved avisrotation tørrer farverne ved indsugning i papiret.

Ved heatset tørrer farverne ved fordampning på grund af opvarmning.

Ark-offset er en litografisk trykkeform. I litografisk offset benyttes det samme princip som ved stentryk/litografi: det såkaldte litografiske princip, nemlig at fedt og vand skyer hinanden. Derfor indgår disse elementer i trykprocessen. Trykfarven (=fedt & Fugtevand=vand!)Ordet OFFSET stammer fra engelsk “.. to set off..” og hentyder til, at der foregår en indirekte trykning. Der trykkes nemlig først over på en gummidug, inden der trykkes på papiret / substratet. Dette princip kaldes offset-princippet.

Offsetteknikken blev opfundet i USA for omkring 100 år siden. Fra en film overføres billedet til trykpladen ved belysning. Farvetonerne skabes ved hjælp af raster. Offsettryk er den mest udbredte reproduktionsmetode. Offsett er en plantrykteknik.

Sådan foregår ark-offset

Arkoffset-trykning bygger på det princip, at vand og olie skyr hinanden. Til brug for trykningen anvendes en trykplade med den egenskab, at visse områder af pladen skyr vand og tiltrækker olien (kaldet de farvebærende områder), mens andre områder skyr olie (kaldet de vandbærende områder).

Trykmaskiner er opbygget med et antal trykværker.

I hvert trykværk opspændes en plade. Der findes trykmaskiner med 1, 2, 4, 5, 6, 8 og 10 trykværker, hvor papirarket føres fra trykværk til trykværk, så der kan trykkes med op til 10 nuancer i én arbejdsgang. Trykmaskiner, der kan trykke i to eller fire farver, er stadig mest udbredt i de danske arkoffset-trykkerier. En 4-farve trykmaskine kan trykke med de fire standardfarver, kaldet CMYK- eller Europa-farver, som alle nuancer kan dannes ud fra. På grund af trykfarvens evne til at sætte sig hurtigt på papiret, er det muligt at trykke “vådt i vådt”.

Trykket kan eventuelt beskyttes med en overtrykslak, som kan påføres i et trykværk i trykmaskinen.

I trykmaskinen fordeles vand på trykpladen ved hjælp af valser. Vandet – som benævnes fugtevand, fordi det fugter pladen – er tilsat forskellige fugtevandstilsætninger (koncentrater), der skal sikre kemisk balance mellem vand og farve. Nogle af tilsætningerne regulerer vandets surhedsgrad (pH-værdi), mens alkohol kan tilsættes for at nedsætte vandets overfladespænding.

Derefter påføres pladen trykfarve. Farven er meget tyk, og et antal valser sikrer, at farven fordeles jævnt på pladen. Da trykfarven er oliebaseret, lægger den sig på de steder, hvor pladen skyr vandet, og sådan dannes motivet. Trykfarver til offset kan være baseret på mineralske eller vegetabilske olier.

Når farven skal afsættes (engelsk: offset) til papiret, sker det ved, at farve fra pladen afsættes på en gummidug, der herefter afsætter trykbilledet på papiret, der føres mellem en gummidugs- og modtrykscylinder.

Såvel under som efter trykningen er det nødvendigt at afvaske plader, valser, gummiduge og maskindele for farverester og fibre fra papiret. Hertil anvendes afvaskere af forskellig sammensætning.

Der foregår konstant en teknologisk udvikling af trykmaskinerne. Mange af de arbejdsprocesser, der tidligere foregik manuelt, kan i dag foretages automatisk på trykmaskinen: afvaskning, skift af plader, farvepåfyldning, indretning af farver og papir samt justering af farvetilførsel, fugtevandtilførsel og balancen mellem farve og fugtevand.

Den teknologiske udvikling har også betydet udvikling af nye trykmetoder. Vandfri offset , populært kaldet tøroffset, er en nyere teknologi, som endnu ikke er så udbredt i Danmark. Som navnet antyder, er der intet fugtevand til at “afgrænse” farvens udbredelse på papiret. I stedet anvendes specielle plader med et lag silikone ovenpå et lag af fotopolymer.

Trykprocessen kan foregå “mere eller mindre” digitalt. Der er udviklet digitale trykmaskiner, hvor trykpladerne fremstilles i trykværket ud fra data, som overføres fra computer. Princippet benævnes computer-to-press, CTPress, hvoraf nogle er vandfrie.

Arktryk kan også foregå som heatset, læs mere om heatset her…

Vigtige valg i forbindelse med arktryk, også kaldet ark-offset

Du kan som kunde få en meget stor indflydelse på tryksagens belastninger for miljø og sundhed. Før den går i trykken, skal der tages stilling til, hvordan den skal se ud, hvilke materialer den skal trykkes på, og hvordan den skal produceres. Undervejs i dette beslutningsforløb fastlægges langt de fleste af dens miljø- og sundhedsbelastninger.

Den sidste hovedaktivitet er fastlæggelse af konceptet, hvor tryksagens form, materiale, format, tekst, illustrationer og farver vælges. Med form menes bl.a. oplagsstørrelse og levetid. Når disse valg er på plads, kan selve produktionen begynde.

Indkøberen vælger ofte papirkvalitet og type af trykfarver samt tager stilling til, om der skal anvendes lime og lakker.

Hvad er dine muligheder med arktryk?

De mange muligheder indenfor ark-offset mht. formater, antallet af farver, påføring af lak og indbinding, gør det muligt for sig at opnå lige præcis det udtryk, du ønsker på dine tryksager.

Ark-offset er velegnet til foldere, brochurer, bøger, kataloger mm. i oplag op til ca. 15.000 eksemplarer afhængigt af antal sider.