Hvad er Akvatinta?

15. august 2021 Slået fra Af Mikkel

Akvatinta kaldes også akvatinte, begge betegnelser bruges i flæng.

Akvatinta er en ætsning, der ikke arbejder med linier, men med flader, der har forskellige gråtoneværdier. Akvatinta betyder egentlig vandfarve, men har intet med akvarel at gøre. Akvatinta er derimod en dybtryk-teknik på linje med koldnålsradering og kobberstik.

Sådan laver man akvatinta

Man starter med på pladens overflade at fastsmelte et fint harpikspulver, der har en prikket struktur meget lig en raster-kliché. Dernæst dækkes de flader, man ønsker helt hvide i trykket, med en asfaltlak, og pladen sænkes ned i et syrebad. Efter et kort ophold heri tages den op, og de flader, der ønskes i den lyseste grå tone, dækkes af asfaltlakken, hvorefter pladen igen lægges i syrebadet. Under opholdet i syrebadet trænger syren ind mellem harpikskornene, og processen må gentages, indtil den mørkeste tone er ætset.

Akvatinteætsningen optræder ofte i forbindelse med andre dybtrykteknikker, f.eks. stregætsningen.

Det var franskmanden Jean Baptiste Le Prince, der i 1765 opfandt denne særlige form for radering. Men det var den spanske kunstner Goya, der for alvor udnyttede dens særlige muligheder for en anderledes flydende skildring af lys og mørke end stregraderingens.

Sukkerakvatinta

En variation af den almindelige akvatinteteknik er sukkerakvatinten. Sukkeret indgår som bestanddel af farven, som man maler eller tegner med på pladen.

På en trykplade med akvatintegrund males motivet med en farveopløsning, der indeholder sukker. Pladen dækkes af et lag fernis og lægges efter tørring i et varmt vandbad. Sukkeret opløses i det varme vand og bryder sig vej gennem fernissen. Akvatintegrunden blotlægges på de malede steder, og pladen ætses dernæst som en traditionel akvatinta. Mens det i den almindelige akvatina er det ubemalede, der ætses, er det i sukkerakvatinten det malede.

Hvad kan jeg få ud af akvatinta?

Akvatinta er en kunstnerisk dybtryksmetode, der frembringer smukke tryk med mange nuancer.

Tænk kreativt, hyr en kunstner, der behersker akvatinta og lad kunsten få ordet i en mainstream verden af alt for mange billige efterligninger og discount skabeloner. Så er det dig, der er unik.